يگانه راه نجات از مقدرات و رسيدن به نعمتها چیست؟

  يگانه سرمايه نجات بخش انسان اين است كه اولا بداند چه چيزهائي نياز دارد و ثانيا بداند كه مرجع خواهش ها و احتياجات چه كسي است.  آن مرجع واقعي خداوند متعال و دعا و نيايش يگانه سرمايه موفقيت و خوشبختي در دنيا و آخرت است و اين كلاس دعا و نيايش هم كه از ابتداي تاريخ به روي بشر باز شده، ابتدا در حد صفر بوده و در دين مقدس اسلام كامل شده است . گر چه انسانها در اين زندگي دنيا براي تامين زندگي خود مأمور به كسب و كار و فعاليت شده اند و اين طور فكر مي كنند كه با كار و كوشش ميتوانند به يك زندگي مطلوب و محبوب نائل شوند وليكن اين كار و كوشش كه در دنيا به انسانها واگذار شده است براي اين است كه بفهمند خودشان نمي توانند خودشان را اداره كنند و بفهمند تنها كسي كه مي تواند آنها را به سعادت و خوشبختي برساند خداوند متعال است . مثلا انسانها خيال مي كنند كه با دوا و دارو و علم پزشكي و فعاليت براي جلوگيري از مرض ها و يا معالجه مرض ها مي توانند سلامتي خود را حفظ كنند و از مرگ و مرض جلوگيري   كنند. از ابتداي تاريخ به كار و كوشش مشغولند  و براي جلوگيري از مرض ها و علاج آنها تلاش و كوشش مي كنند وليكن باز هم مرض ها به حال خود  باقي است و مرگ و مرض به سراغ آدم مي آيد و به زندگي آنها خاتمه مي دهد تا خدا به انسانها بفهماند كه سلامتي و حيات و سعادت و خوشبختي تو به دست خدا و اولياء خدا مي باشد. پس انسانها بعداز آن كه از كارو كوشش خسته شدند و فهميدند كه نمي توانند به حيات و سعادت ابدي و زندگي ايده آل برسند در انتها پناهنده به خدا مي شوند و زبان دعا و خواهش آنها باز مي شود و خداوند آنها را به آرزوهاي واقعي خود مي رساند. پس دعا و نيايش اصل اساسي و يگانه راه موفقيت و خوشبختي در دنيا و آخرت است .(تفسیر زیارت وارث)