حکمت گرفتن وضو هنگام خواندن قرآن در چیست؟

قرآن كتابي‌ است‌ كه‌ علم‌ و قدرت‌ خود را كريمانه‌ و بدون‌ مزد و منت‌ در اختيار دانشجويان‌ مي‌گذارد و بعد مي‌فرمايد: اين‌ قرآن‌ در كتاب‌ مكنون‌ است‌ يعني‌ در لوح‌ دل‌ پيشوايان‌ معصوم‌ ثبت‌ است‌. علمي‌ نيست‌ كه‌ در اختيار كاغذها قرار گيرد كه‌ همه‌ كس‌ بتوانند از آن‌ استفاده‌ كنند. علمي‌ است‌ در سازمان‌ قلب‌ ائمه‌ اطهار كه‌ از آن‌ به‌ لوح‌ محفوظ‌ تعبير شده‌ است‌. در سوره‌ غاشيه‌ مي‌فرمايد: انه‌ لقران‌ مجيد في‌ لوح‌ محفوظ.‌ اين‌ لوح‌ از قبيل‌ نوشته‌هايي‌ نيست‌ كه‌ روي‌ كاغذ و چيزهاي‌ ديگر نقش‌ مي‌بندد بلكه‌ در لوح‌ دل‌ پيشوايان‌ معصوم‌ است. اگر علمي‌ در كتاب‌ و كاغذ باشد ديگران‌ مي‌توانند از آن‌ بهره‌مند شوند زيرا كتاب‌ و كاغذ رايگان‌ در اختيار مردم‌ است‌ وليكن‌ علم‌ قرآن‌ كه‌ مربوط‌ به‌ نور ولايت‌ و  علم‌ ذاتي‌ خداوند متعال‌ است‌ رايگان‌ در اختيار مردم‌ نيست‌ بلكه‌ دلي‌ پاك‌ و مطهر لازم‌ دارد كه‌ مي‌فرمايد: لايمسه‌ الاالمطهرون‌ فقط‌ پاكان‌ مي‌توانند با علم‌ قرآن‌ تماس‌ حاصل‌ كنند. پاكي‌ در اين‌ آيه‌ شريفه‌ غير از پاكي‌ و آلودگي‌ مشهور است‌ كه‌ بدن‌ يا لباس‌ انسان‌ آلوده‌ به‌ كثافت‌ مي‌شود، گرچه‌ علما همه‌ جا آيه‌ شريفه‌ را به‌ اين‌ طهارت‌ ظاهري‌ تفسير كرده‌اند و تماس‌ با قرآن‌ را هم‌ تماس‌ بدني‌ دانسته‌اند و گفته‌اند كسي‌ كه‌ وضو ندارد و يا اگر غسل‌ به‌ گردن‌ دارد تا غسل‌ نكرده‌ نمي‌تواند به‌ خط‌ قرآن‌ دست‌ بزند در صورتي‌ مي‌تواند تماس‌ بدني‌ با قران‌ پيدا كند كه‌ وضو يا غسل‌ يا لااقل‌ تيمم‌ داشته‌ باشد وليكن‌ اين‌ تفسير بسيار سطحي‌ و ظاهري‌ است‌. تماس‌ با جلد قرآن‌ كه‌ انسان‌ وضو يا غسل‌ داشته‌ باشد اصل‌ تماس‌ با علم‌ قرآن‌ و حقيقت‌ قرآن‌ است.‌ علم‌ قرآن‌ در وجود انسان‌ مانند خورشيد در آينه‌ است‌ نور خورشيد در آينه‌ منعكس‌ مي‌شود بدون‌ اين كه‌ در حجم‌ آينه‌ وسعت‌ و ضيقي‌ پيدا شود. سازمان‌ نفس‌ انسان‌ هم‌ مانند آينه‌ است‌ همانطور كه‌ اگر روي‌ آينه‌ حجاب‌ باشد نور خورشيد منعكس‌ نمي‌شود انسان‌ هم‌ در تماس‌ با دين‌ و خدا اگر هدف‌ غير خدايي‌ داشته‌ باشد مانند هدف‌هاي‌ دنيايي‌ مال‌ و ثروت‌ و غيره‌ بين‌ انسان‌ و نور قرآن‌ كه‌ همان‌ نور ذاتي‌ خداوند متعال‌ است‌ حجاب‌ مي‌شود و يك‌ چنين‌ قلبي‌ نمي‌تواند با علم‌ قرآن‌ تماس‌ پيدا كند و حقيقتي‌ از قرآن‌ بداند. پس‌ انسان‌ بايستي‌ در ارتباط‌ با خدا و دين‌ فاقد هدف‌هاي‌ دنيايي‌ باشد و فقط‌ خلوص‌ و اخلاص‌ به‌ خداوند داشته‌ باشد اين‌ همه‌ در قرآن‌ مردم‌ را به‌ اخلاص‌ تشويق‌ مي‌كند براي‌ اين‌ است‌ كه‌ بتوانند از بركات‌ وجودي‌ خدا استفاده‌ كنند.  ( تفسیر سوره واقعه)