ما در فرازی از دعای ندبه با اين جملات امام زمان (عج) را مخاطب خود قرار داده و در خطابات خود آن حضرت را چنان كه هست می‏شناسیم. ابتدا مي‌گوئيم يابن ‌السادة المقربين. يابن النجباء الاكرمين. همين طور قسمت به قسمت رابطه فرزندي پدري آن حضرت را به زبان مي‌آوريم. نمي‌گوئيم اي پسر پيغمبر، اي پسر علي‌ ابن ابيطالب، با پسر فاطمه زهرا، بلكه مي‌گوئيم اي پسر سادات مقرب، اي پسر نجيب‌هاي درجه يك و كريم‌هاي درجه‌ يك، ساده كه جمع آن سادات است به انساني مي‌گويند كه رابطه سيادت و آقائي بر تمام افراد بشر دارد. سيادت هم مانند علم و دانش و يا خدمات ديگر مراتب پيدا مي‌كند. سيادت از طريق خدمت و خيررساني به جامعه بشريت پيدا مي‌شود. در حديثي از رسول خدا (ص) مي‌پرسند چه كسي سيد است، سيادت و آقائي به چه كساني مي‌رسد و چه كساني سيادت پيدا مي‌كنند، حضرت در جواب مي‌فرمايد: سيد القوم خادمهم، يعني هر كسي از طريق خدمت به مردم سيادت پيدا مي‌كند. سيادت و آقائي برابر خدماتي است كه بين خادم و مخدوم پيدا مي‌شود نه اينكه از طريق حسب و نسب باشد. حضرت نمي‌فرمايد سيد كسي است كه فرزند پيامبر يا امام باشد، بلكه مي‌فرمايد سيد كسي است كه به مردم خدمت مي‌كند و مردم از فيوضات و بركات وجودي او استفاده مي كنند. اين بركات و خدمات كه از خادم به مخدوم مي‌رسد، خادم را در مقام سيادت قرار مي ‌دهد. پدر و مادر، سيد فرزندان هستند،‌ زيرا به آنها خدمت كردند و آنها را بزرگ كردند، اگر بعد از تولد بچه ‌هاي خود را كنار مي‌گذاشتند و به آنها خدمت نمي ‌كردند، حق پدري هم بر انها پيدا نمي‌كردند. مثلا خود پيغمبر اكرم يا ائمه و يا پيغمبران ديگر به چه دليل سيد شناخته شده ‌اند. آيا به حسب و نسب است يا به دليل خدمات و بركاتي كه از آنها به مردم مي‌رسد؟ اگر بركات وجودي حضرت خاتم به جامعه بشريت را درنظر بگيريم چه قدر و چه اندازه است، بايستي بگوئيم حيات بشريت و سعادت آنها و خوشبختي آنها در دنيا و آخرت نتيجه خدمات پيغمبر اسلام است. لازم است مردم دقت كنند، فكر كنند كه اگر اين پيغمبر و تعليمات او نبود و مردم در آينده مانند گذشته پيش از پيغمبر به زندگي خود ادامه مي‌دادند چه وضعي داشتند. آيا حق حيات داشتند و مي‌توانستند زندگي خود را حفظ كنند. دنيائي كه در خرافات غرق شده بتها را يا آتش‌ها را و گاوها و گوساله‌ها را خداي خود مي‌داند و آن قدر جاهل و نادان است كه دختران و زنان را كه ركن اساسي بقاء بشريت هستند زنده به گور مي ‌كند، چطور يك زندگي توأم با خرافات قابل دوام است. اگر پيغمبر اسلام و بركات وجودي او نبود، چه كسي يك چنين دين حيات‌بخش و يك چنين تمدن عالي انساني به انسان‌ها هديه كند و آنها را از حاكميت بت ها و طاغوت ‌ها به دايره حاكميت خدا و دين خدا در آورد، چطور ممكن بوده جامعه بشريت حق حيات داشته باشد و به زندگي خود ادامه دهد اگر بشريت را به كودك تشبيه كنيم كه از پدر و مادر محروم شده و بدون سرپرست در گوشه بيابان افتاده، در محاصره گزندگان و درندگان قرار گرفته خواهيم ديد اين پيغمبر بزرگوار با بركات وجودي خود، آن كودك بي‌ سرپرست از چنگ درندگان و گزندگان نجات داده و در دايره ولايت خود آنها را به تمدن الهي، انساني نائل كرده است، پدري را به اين كيفيت در نظر بياوريد و فرزندي را هم به آن كيفيت كه بدون سرپرست رها شده مي‌توانيد قدر تعليمات و خدمات اين پيغمبر و امام ‌هاي بعد از او را بدانيد و بشناسيد كه چه حق بزرگي بر جامعه بشريت دارند. درست حضرت رسول بشريت را از يك جهنم سوزان نجات داده. در يك وضعيت انساني و بهشتي قرار داده، پس آن حضرت يه اين دليل سيد است كه بشريت را از هلاكت نجات داده و آنها را به سعادت دنيا و آخرت رسانيده است، پس او بزرگترين خادم است، هيچ خدمتي با خدمت او برابري نمي‌كند و كساني كه در وضعيت فكري او،‌ خدماتي او و مقامي او قرار گرفته‌اند‌، امام‌هاي معصوم هستند، يعني همان نشان و مدالي كه پيغمبر اكرم (ص) در اثر خدمات بي‌شائبه خود از خدا گرفته و سيد مطلق شناخته شده است، ائمه اطهار هم در همان وضعيت بركات وجودي خود را در اختيار بشريت گذاشته‌اند و بشريت به دليل توسل به آنها و به دليل استفاده از مكتب آنها حق حيات پيدا كرده است، پس در اينجا نمي‌گوئيم اي پسر پيغمبر، مي‌گوئيم اي پسر سيد، يعني امام زمان سيادت آن حضرت را به ارث مي‌برد و سيادت آن بزرگوار علم او و دين او و خدمات حيات ‌بخش او مي ‌باشد كه به دليل اين علم و خدمت مقرب درگاه خدا شد و بندگان خدا را از مهالك دنيا و آخرت نجات داده و نجات خواهد داد. پس امام زمان فرزند سيادت پيغمبر و فرزند قرب و مقام آن پيغمبر به خداوند متعال است. كسي كه علم و قدرت پيغمبر را به ارث مي ‌برد با كسي كه مال و ثروت پيغمبر را به ارث مي ‌برد خيلي فرق دارد. هر فرزندي مال و ثروت پدر خود را به ارث مي ‌برد ولي فرزندي كه مقام و منصب پيغمبر را و علم و دانش پيغمبر را دين و ولايت پيغمبر را به ارث مي‌برند با ديگران فرق دارند. (شرح دعای ندبه جلد اول) http://www.salehghaffari.com/library/tafasire_doa/Nodbe_1.docx