بیان حکمت احکام از بیان حضرت زهرا س

اولين انساني كه در تاريخ احكام را در لسان حكمت بيان مي كند و انسان ها را از دايره احكام قابل شمارش به مكتب اسلام كه حكمت احكام مي‌باشد منتقل مي كند حضرت زهرا سلام الله عليها مي‌باشد كه در اين قسمت از سخنراني خودش مي گويد: خداوند ايمان را به اين دليل بر زن و مرد واجب نمود كه آن ها را از آلودگي به شرك و خرافات پاك كند و فكر آن ها را در وضعي قرار دهد كه به جز خدا به كسي و چيزي متكي نباشند، همه جا خدا را بر خود حاكم كنند يعني ايمان به خدا عامل شرك ‌زدايي از وجود انسان است. مؤمن يكسره خود را در اطاعت خدا قرار مي دهد و به خدا متكي مي شود. مي فرمايد: نماز را به اين منظور واجب نموده است تا غرور و تكبر و خودنمايي و خودپسندي را از وجود شما بزدايد و شما را از كبر و استكبار كه خط شيطان است در دايره خضوع و تواضع قرار دهد و زكات را به اين منظور واجب كرده است كه از يك طرف آبروي اجتماعي و محبوبيت در ميان نفرات بشر به شما بدهد و با اين آبرو و محبوبيت ثروت و توليدات مالي و مادي شما را هرچه بهتر و بيشتر بالا ببرد. روزه را به اين دليل واجب كرده است كه خلوص و اخلاص شما را نسبت به خودش به نمايش بگذارد كه آيا شما صد در صد در اطاعت خدا به منظور جلب رضاي خدا هستيد و يا اين كه عوامل اجتماعي شما را وادار به روزه مي كند و حج را هم به اين منظور واجب كرده است كه با اين اجتماعات ميليوني دين شما را استحكام دهد و يك جامعه مقتدر و با عظمتي از شما مسلمانان به نمايش بگذارد و خداوند تبارك و تعالي عدالت اجتماعي را به اين منظور بر حكام و رهبران واجب كرده است تا اين كه دل هاي مؤمنين و مؤمنات به يكديگر مربوط شود و تمامي زن و مرد مسلمان خود را يك خانواده ببينند كه خداوند و ائمه اطهار به جاي پدر و مادر مهربان و ملت ها به جاي فرزندان آن ها باشند. اگر پدر و مادر دوست دارند كه برادران و خواهران نسبت به يكديگر رئوف و مهربان باشند سعي كنند بين خود و فرزندان تفاوت مادي و معنوي به وجود نياورند همان قدر كه خود را دوست دارند فرزندان را هم دوست داشته باشند و از همان غذايي كه براي خود تهيه و استفاده مي كنند فرزندان را هم شريك نمايند. تبعيض مادي و معنوي عامل تحقير انسان ها نسبت به رؤساي مملكت و نسبت به يكديگر  مي شود، به جاي اين كه ملت ها را به يكديگر مربوط كند و پشتكار استقلال و آزادي يكديگر را داشته باشند، ملت ها را از يكديگر مي‌رماند و دل ها به جاي اين كه به يكديگر مربوط شوند و به يكديگر محبت پيدا كنند از يكديگر مي‌رمند. و به جاي دوستي، دشمني پيدا مي كند. حضرت مي فرمايد: رعايت عدالت اجتماعي به اين منظور در اسلام واجب شده است كه دل مؤمنين و مؤمنات به يكديگر مربوط شود و به يكديگر محبت پيدا كنند. گرفتار بغض و عناد به يكديگر نشوند. باز مي فرمايد: خداوند امامت ما اهل بيت را به اين منظور واجب كرده است كه ملت اسلام در يك نظام كامل واحد قرار گيرند. نظم و نظام، همه كس و همه جا را فرا گيرد و كوچك ترين خلافي يا اشتباهي در جامعه پيدا نشود و يك چنين نظام عجيبي كه امنيت كامل سراسر عالم را بگيرد در دايره ولايت اهل بيت و قبول امامت آن ها قابل وقوع است. از قدرت حاكمان ديگر خارج است كه بتوانند نظام كامل در جامعه به وجود آورند زيرا ائمه با علم امامت خود محيط به ظاهر و باطن جامعه هستند. ممكن نيست از جزييات و يا كليات اعمال مردم غفلت پيدا كنند. (دعای ندبه- جلد سوم)