اثبات این که این قرآن تحریف نشده است

قرآن آن طوري كه تنظيم شده است از بزرگترين سوره ‏ها شروع می شود و به كوچكترين سوره ‏ها خاتمه پيدا می‏ کند. اين تنظيم براساس فكر شورایی است كه خليفه سوم عثمان ابن عفان ترتيب داد. عرب هایی كه حافظ قرآن بودند و يا  نسخه هاي خطي قرآن را در اختيار داشتند، به اين كيفيت قرآن را تنظيم نمودند كه از سوره‏ هاي بزرگ شروع شود به سوره ‏هاي كوچك خاتمه پيدا كند. معروف است مولا اميرالمؤمنین عليه السلام قرآني تنظيم كرده بود كه به هفت قسمت يا هفت جزء تقسيم شده بود. هر قسمتي از بزرگترين سوره شروع مي شد و به سوره اي كوچك خاتمه پيدا می ‏کرد. پس از آن كه قرآن ها در زمان عثمان به اين كيفيت جمع‏آوري شد، چند نفر در ميان آنها تمامي نوشته‏ هاي قرآن را داشتند، يكي از آنها عبدالله ابن مسعود بود. قرآن را به صورت ‏هاي ديگري تنظيم كرده بود. اين قرآن‏ ها از نظر ترتيب سوره‏ ها با يكديگر اختلاف داشت، وليكن از نظرآيات و معني و محتواي آيات با يكديگر اختلافي نداشت، زيرا كسي نمي‏تواند از پيش خود آيه اي بگويد و ضميمه آيات قرآن كند. قرآن در تنظيم آيات و عبارات معجزه است. صنعت قرآن در ميان كتاب ‏ها و كتاب ‏نويسي ‏ها مانند صنايع طبيعت در برابر صنايع انسان‏ها است. مثلاً گل‏هاي طبيعي و گل ‏هاي پلاستيكي و يا حيوانات طبيعي و مجسمه ‏هاي گلي يا پلاستيكي و امثال آن گرچه از نظر شكل و قيافه شبيه صنايع الهي است، وليكن از نظر ماهيت و حقيقت متباين با يكديگر است. مي ‏توانيم بگوییم كه گل‏ هاي مصنوعي پلاستيكي به ميزان يك ميليونيم يا بيشتر مانند گل‏هاي طبيعي نيست. نمی ‏شود ماده‏اي يا سلولي در گل‏ هاي پلاستيكي يا حيوانات پلاستيكي پيدا كرد كه شباهت به ماده و يا سلولي از گل‏ هاي طبيعي داشته باشد. تفاوت بين اين دو صنعت، تفاوت بين زندگان و مردگان است.  صنعت كتاب‏گویی و كتاب‏ نويسي هم به همين شكل است. كتابي كه خدا گفته و نوشته است با كتابي كه دانشمندان ديگر گفته و نوشته ‏اند آنچنان با يكديگر اختلاف دارد كه همين گل هاي مصنوعي با گل‏هاي طبيعي نه در تركيب و الفاظ و عبارات شبيه يكديگر است و نه هم در تنظيم معنا و محتوا. لذا كسي نمی‏تواند آيه ‏اي و يا سوره‏ اي مانند سوره ‏هاي قرآن تنظيم كند. فصيح ترين ادباي عرب ائمه اطهارو مخصوصاً مولا اميرالمؤمنین (ع) است. آيا اميرالمؤمنین به استعداد و قدرت خود و فصاحت و بلاغت خود بدون اين‏كه از خدا كمك بگيرد، می‏تواند آيه و يا سوره‏اي مانند قرآن بياورد؟ البته ممكن نيست. از قدرت و استعدادش خارج است. لذا ما اگر جملات نهج البلاغه را كه از فصيح ترين جملات و عبارات است، در برابر قرآن و لابلاي آيات بنويسيم، كساني كه به خواندن قرآن عادت كرده اند وقتي به جملات نهج البلاغه مي‏ رسند، مانند ماشيني هستند كه از جاده صاف و آسفالته گرفتار جاده پر از دست ‏انداز می شود، وضع طبيعي و رواني او عوض می‏ شود. از صدر اسلام و يا در تاريخ اسلام كسي نتوانست آيه‏ اي و يا سوره ‏اي مانند قرآن عرضه كند. با این‏که مخالفين دين خدا بسيار همت داشته‏ اند و يا جديت كرده‏اند كه سوره اي و آيه ‏اي مانند قرآن بياورند نتوانسته ‏اند، زيرا از استعداد بشر بيرون است. بشر در استعداد خود خواهي نخواهي محدود است و خداوند در علم و حكمت خود نامتناهي است، محدود هرگز به نامحدود نمي ‏رسد. لذا صددرصد قرآن چنان است كه از جانب خدا نازل شده و كسي نتوانسته است در آيات و سوره‏هاي آن دخل و تصرفي داشته باشد كه زياد و كم كند، وليكن از نظر تنظيم كه كدام سوره اول باشد و كدام سوره دوم، كدام یك وسط قرآن باشد و كدام يك آخر قرآن، قرآن هاي مختلفي به وجود آمد. ولي عثمان كه شورایی تشكيل داده بود و اعلام كرده بود كه هركس سوره و يا آيه ‏اي در اختيار دارد به آن مجمع تحويل دهد، هريك از صحابه رسول خدا كه سوره و يا آيه ‏اي در اختيار داشتند به آن مجمع تحويل مي دادند و كساني كه آشنایی بيشتر داشتند مي توانستند سوره‏ ها و آياتي از سوره ها را به يكديگر مربوط كنند. از همه بهتر و بالاتر مولا اميرالمؤمنین (ع) كه صرف نظر از این‏ که خود قرآن كاملي جمع آوري كرده بود، به كساني هم كه سوره و يا آيه ‏اي در اختيار داشتند توصيه می‏ کرد و يا به آنها تعليم مي ‏داد كه اين آيه مربوط به كدام سوره است و در كجا نازل شده است. لذا قرآن هایی كه جمع‏آوري شده بود، از نظر تنظيم سوره‏ها با يكديگر اختلاف داشت. وليكن عثمان قرآني را كه به دستور خود او و در مجمعي كه خود او تشكيل داده بود تنظيم كرده و قرآن خود را رسميت داد و دستور داد كه قرآن‏هاي ديگر را از بين ببرند، مبادا در شكل قرآن ميان امت اختلافي پيدا شود. ائمه اطهار هم كه وحدت مسلمانان را بسيار اهميت مي‏دادند تا جایی كه از قرآني كه خودشان جمع‏آوري كرده بودند و صددرصد مطابق حقيقت بود صرف نظر كردند كه قرآن عثمان رسميت پيدا كند و در نتيجه بين مسلمانان در تنظيم قرآن اختلاف به وجود نيايد. مشهور است كه عثمان با مولا عليه السلام مشورت كرد كه اگر ما همه قرآن ها را بپذيريم در ميان امت اختلاف پيدا می‏شود. بهتر اين است كه قرآني را كه در اين مجمع به وجود آمده رسميت دهيم و قرآن هاي ديگر را از بين ببريم. مولا اميرالمؤمنین فكر او را پذيرفت و تصديق كرد، گرچه وظيفه اش اين بود كه حق مولا عليه السلام را رعايت كند و قرآن او را رسميت دهد، وليكن انسان همه جا رأي خود را بر رأي ديگران ترجيح می ‏دهد. او تصميم گرفت كه قرآن خودش رسميت پيدا كند و همه جا نامش همراه قرآن خوانده شود كه بگويند قرآن عثمان. وليكن براساس نظارت اميرالمؤمنین و وعده اي كه خدا در قرآن داده است و فرموده است: انا  نزلنا الذكر و انا له لحافظون. تمامي آيات قرآن عين آيات و سوره ‏هایی است كه بر پيغمبر اكرم نازل شده. سياست رسول خدا هم بر اين استوار شده بود كه هر وقت آيه اي و يا سوره¬اي نازل مي¬شد، دستور مي داد تمامي مسلمانان آن آيه و سوره را بنويسند و حفظ كنند. به اين كيفيت يك نظارت عمومي به وجود آمد كه اگر يك نفر آيه و يا سوره اي را نخواند و نگويد مسلمان ديگري كه آن را نوشته و حفظ نموده است، به همان كيفيتي كه نازل شده مي خواند و مي نوشت. صحابه پيغمبر يكديگر را هدايت می‏ کردند و بر اعمال يكديگر نظارت داشتند. معروف است زماني كه معاويه و عمرو عاص بر مسند خلافت نشستند، عمرو عاص به معاويه پيشنهاد كرد كه تمامي مجلدات قرآن را كه در آن زمان محدود بود از ميان مردم جمع آوري كنيم، از نو بنويسيم و منتشر كنيم و اين سوره كوثر را كه توهين به بني اميه و تمجيد از بني هاشم است از قرآن برداريم تا قرآني منهاي سوره كوثردر اختيار مردم باشد. معاويه به پيشنهاد او خنديد كه اگر ما بتوانيم اين سوره را از صفحات قرآن برداريم، با حافظه مسلمانان چه كنيم كه تمامي سوره ‏هاي قرآن  مخصوصاً سوره هاي كوچك را حفظ كرده اند و در نماز خود مي خوانند. همه ‏جا صداي اعتراض بلند می‏شود و ما نمي توانيم جوابگوي آنها باشيم. پس قرآن بر اثر عوامل مختلفي كه شخص پيغمبر و ائمه به وجود آورده بودند،‌ صددرصد از تغيير و تحريف محفوظ ماند و كسي نتوانست دستي به قرآن ببرد و آيات آن را كم يا زياد كند. يكي سياست پيغمبر كه سوره‏ ها و آيه ها را در اختيار تمامي مسلمانان گذاشته بود و دستور داده بود كه يا بنويسند و يا حفظ كنند و ديگر كه مسلمانان همه بر يكديگر نظارت داشتند و از همه بالاتر نظارت ائمه اطهار عليهم السلام مخصوصاً كه بر اعمال و افكار مردم آگاهي كامل داشتند. اگر كسي در خواندن آيه¬اي و يا سوره¬اي اشتباه كند و يا غرض و مرضي به كار ببرد، ائمه اطهار از مسير آگاه نمودن دوستان و اصحاب خود به آنها هشدار می‏دادند كه اين آيه و يا سوره چنان نيست كه گفته و يا نوشته است. بنابراين قرآن صددرصد كتابي است سالم و دست نخورده، به همان كيفيتي كه از آسمان نازل شده در اختيار مردم قرار گرفته و پس و پيش بودن سوره ‏ها در معني و محتواي آن تغييري ايجاد نمی‏ کند. آنچه لازم است اين حقيقت است كه بدانيم آنچه در قرآن نوشته شده، عين آياتي است كه از آسمان بر شخص پيغمبر نازل شده است.   (تفسیر سوره قارعه)