البلاء للولاء یعنی چه؟

زندگي‌ دنيا براي‌ اهل‌ ايمان‌ به‌ كيفيتي‌ است‌ كه‌ هر چه‌ ايمان‌ و توكلشان‌ به‌ خدا بيشتر باشد بيشتر گرفتار رنج‌ و بلا و مصيبت‌ هستند. روايت‌ و يا گفته‌ مشهوري‌ است‌ كه‌ مي‌گويند البلاء للولاء ثم‌ الامثل‌ فاالامثل.‌ يعني‌ گرفتاري‌ هاي‌ دنيا بيشتر متوجه‌ اولياء خدا مي ‌شود و هرچه‌ دايره‌ ولايت‌ و محبتشان‌ به‌ خدا بيشتر باشد گرفتاري‌ آن‏ها در دنيا و محروميت‌ آن‏ها زيادتر است‌ زيرا حقيقتا مؤمنين‌ عادل‌ و پرهيزكار كه‌ الگوي‌ عدالت‌ و تقوي‌ هستند با همين‌ موجوديت‌ پاكي‌ و طهارت‌ خود تقوي‌ و عدالت‌ را ترويج‌ مي‌كنند، گناه‌ و تجاوز و دنياپرستي‌ را محكوم‌ مي‌كنند و گناهكاران‌ را با نمايش‌ الگوي‌ حق‌ و عدالت‌ به‌ فضاحت‌ و رسوايي‌ مي‌كشند، پس‌ قهرا تجاوزگران‌ نمي‌توانند آن‏ها را ببينند يا آن‏ها را مي‌ كُشند يا آن‏ها را از شهر و ديار خود اخراج‌ مي‌كنند و يا به‌ شدت‌ آن‏ها را در مضيقه‌ قرار مي‌دهند. پس‌ قهرا براي‌ آن‏ها همان‌ حالات‌ و حركاتي‌ پيدا مي ‌شود كه‌ براي‌ يك‌ مسافر بياباني.‌ آن‌ هم‌ مسافري‌ كه‌ فاقد وسائل‌ زندگي‌ است و در كوير حركت‌ مي‌كند. قهرا غبار آلود و گرفتار غم‌ و رنج‌ و مصائب‌ است.‌ ائمه اطهار ع‌ براي‌ اين‌ بنده‌ خدا امام ‌زمان‌ را به‌ صورت‌ شهر مقصد معرفي‌ مي ‌كنند. قهرا اين‌ مسافر، انسان‌هاي‌ مؤمن‌ هستند كه‌ خواهش‌هاي‌ آن‏ها بوسيله‌ خودشان‌ يا ديگران‌ قابل‌ اجابت‌ نيست‌ مگر بوسيله‌ امام‌ زمان‌ عج.‌ اين‌ چهره ‏هاي‌ چرك‌ و چروك‌، پيري‌ و پوسيدگي‌ استخوان‌ها، گرد و غباري‌ است‌ كه‌ در حكومت‌ آن‌ حضرت‌ برطرف‌ مي ‌شود و همه‌ به‌ صورت‌ جوانان‌ بهشت‌ مي‌شوند. ( تفسیر سوره واقعه)