چرا به حضرت زهرا س لیله قدر گفتند؟

شب قدر چيزي نيست كه خداوند به او قرآن را تعليم دهد. شب به معناي زمان نمی ‌تواند ياد گيرنده باشد و زمان و مكان، لياقت ندارد شاگرد خدا یا خلق خدا باشد. بلكه فقط انسان است كه مي ‌تواند شاگرد اساتيد خود باشد. نزول قرآن كه به معناي تعليم قرآن است ايجاب مي ‌كند كه انساني در برابر خدا باشد و قرآن را از خدا یاد بگيرد. آن انساني كه در برابر خدا قرار گرفته و خداوند تعالي به او قرآن را ياد داده است، حضرت زهرا (س) است؛ لذا گفته ‌اند ليلۀ قدر، حضرت زهرا (س) است. شب بابركت هم ايشان است كه علم قرآن در وجودش قرار گرفته و او مجهز به علوم الاهي شده است. تعبير شب به اين مناسبت است كه ايشان مانند پيغمبران و امامان ديگر نمايش اجتماعي ندارد. همانطور که شب از نظرها پنهان است و نمايش ندارد و چيزي را به نمايش نمی ‌گذارد حضرت زهرا (س) هم در ميان انبياء و اولياء خدا از افكار مردم پنهان است و نمايش ندارد. به همين مناسبت گفته ‌اند مؤمن كسي است كه به مقام عصمت و طهارت حضرت زهرا (س) آگاهي پيدا مي ‌كند. كسي كه ايشان را زني مانند ساير زنان می‌ داند و از سرمايه هاي روحي او آگاهي ندارد نور ايمان، قلب او را روشن نكرده است. (تفسیر سوره کوثر)