آنچه در روي کره زمين از مسير طبيعت در اختيار انسانها قرار مي گيرد به وعده هاي خدا مربوط نمي شود!

پيدايش و ظهور وعده خدا به ظهور امام زمان مؤکول شده است و گفته اند که اين آيه در شأن امام زمان نازل شده. بديهي است ظهور وعده هاي الهي بايستي بوسيله انساني باشد که بين واعد و موعود واسطه قرار گيرد. وعده دهنده، خداوند متعال است که بايستي به وعده خود وفا کند. وعده داده شده بندگان مؤمن و انسانهاي تاريخند که در هر دوره زماني به اميد وصول به وعده هاي خدا فعاليت کرده و در اشاعه علم و دانش و ترويج دين خدا کوشيده اند. فيض خدا بدون واسطه به مردم نمي رسد. مردم نيز بدون واسطه نمي توانند از فيوضات و برکات الهي استفاده کنند و اگر بين واعد و موعود، واسطه اي نباشد وعده قابل انجام و قابل وفا نخواهد بود. ارزاق و ميوه ها که در روي کره زمين بوجود مي آيد و بدون واسطه در اختيار مردم قرار مي گيرد ارتباط به وعده هاي خدا پيدا نمي کند، براي مثال: اگر شما به کسي وعده پول داده باشيد و آن شخص موعود در ميان کوچه پولي پيدا کند، يا از دست کسي که بين شما و او واسطه نيست مبلغي بدست آورد، نمي توانيد ادعا کنيد که من به وعده خود وفا کردم، زيرا جواب مي دهد که من اين مبلغ را از ديگري گرفته ام، و در ميان کوچه پيدا کرده ام، پس اگر شما مي خواهيد به وعده خود وفا کنيد راهش اين است که شخصاً يا بوسيله مأموري پولي که وعده داده ايد در اختيار شخص موعود قرار دهيد تا بتواند آن مبلغ را به وعده شما مربوط سازد و از احسان شما تشکر کند. آنچه در روي کره زمين از مسير طبيعت در اختيار انسانها قرار مي گيرد به وعده هاي خدا مربوط نمي شود و غالباً کساني از اين نعمتها استفاده مي کنند که به آنها چنين وعده اي داده نشده و بين آنها و خدا واسطه اي در کار نيست. ثروت و نعمتي را که مردم در دنيا از مسير طبيعت بدست مي آورند، از  نظر ارتباط به خدا نظير پولي است که در خيابان پيدا مي کنند. از اين رو براي ظهور وعده هاي خدا زمان مخصوصي لازم است که در آن زمان براي مردم روشن گردد که آنچه بدست آورده اند همان چيزهائي است که خدا به آنها وعده داده است و از نظر اين که براي خدا ممکن نيست شخصاً و بدون واسطه نعمت ها و لذت هائي که به بندگان خود وعده داده در اختيار آنها قرار دهد، براي ظهور وعده هاي خود و رسيدن مردم به آن وعده ها زمان معين و وسائط معين معرفي شده اند تا آنچه در آن زمان  و به توسط آن واسطه ها به بندگان خدا مي رسد به وعده هاي خدا ارتباط پيدا کند و معلوم گردد که آنچه در آن روزگار بدست مي آورند همان وعده هائي است که قبلا از خدا و مأمورين او دريافت داشته اند تا بتوانند هنگام رسيدن به آن وعده ها بگويند خدا را شکر مي کنيم که وعده هاي خود را راست کرد، زمين را بصورت بهشت در اختيار ما گذاشت تا هرجا که بخواهيم جاي گزينيم. روزگاري که در آن امکان دارد خداوند به وعده هاي خود وفا کند و انسانهائي که مي توانند بين خدا و مردم براي رسيدن به وعده ها واسطه باشند. همان روزگار ظهور حضرت ولي عصر ارواحنا فداء مي باشد، او است موعود همه امتها بوسيله تمام پيغمبران در تاريخ زندگي بشر. در آن روزگار اختلاف و دو دستگي ها از ميان مي رود، حکومت هاي غيرالهي و غير ديني تعطيل مي گردد، تمام کره زمين در شعاع يک حکومت کامل الهي  و آسماني قرار مي گيرد، آن روزگار ايام الله و يوم الدين است. عوامل شرک و حکومت ها و افکار غير ديني و غيرالهي به کلي تعطيل مي گردد. در چنان روزگاري بوسيله آن انسان، زمان و مکان وسعت مي دهدکه خدا به آنچه وعده داده است وفا کند. متصدي انجام وعده الهي شخص امام زمان و ساير ائمه اطهار عليهم السلام هستند. حضرت رضا در تفسير دو آيه آخر سوره غايشه (کتاب بحار جلد قيامت) ميفرمايد: برگشت مردم بسوي ما و حساب آنها با  ما است. آنها صاحب ذخائر نعمت نامتناهي خداوند متعالند. کليد خزائن رحمت خدا بدست آنها است که تا بينهايت مي توانند در زندگي مادي و معنوي مردم وسعت بوجود آورند. آنها انسانهاي کاملي هستند که خداوند توانسته است دين کامل خود را بوسيله آنها دردنيا ظاهر سازد و مي تواند وعده هاي کامل خود را از ثواب و عقاب بدست آنها در اختيار مردم قرار دهد ، خود آنها و زمان سلطنت آنها که همان سلطنت خداست واسطه ظهور وعده ها به خدا هستند. (تفسیرسوره نور)