ترسیم اراده کن فیکونی انسان کامل

براي‌ ترسيم‌ واقعي‌ اين‌ درخت‌ كه‌ مردم‌ خيال‌ نكنند از نوع‌ يك‌ چنين‌ درخت هائي‌ است‌ كه‌ كاشته‌ مي ‌شود مثالي‌ مي‌ زنيم‌ كه‌ حقيقت‌ مطلب‌ بهتر روشن‌ شود. شما نيروي‌ برق‌ را كه‌ امروز در اختيار بشر قرار گرفته‌ و كارهائي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ آن‌ انجام‌ مي‌گيرد در نظر بگيريد و از آن‌ طرف‌ ميلياردها ماشين‌ آلات‌ برقي‌ كه‌ هر كدام‌ كار مخصوصي‌ انجام‌ مي ‌دهد، يكي‌ از آن ماشين ها گل‌ مي‌سازد و ديگري‌ ميوه‌ و آن‌ ديگري‌ لباس‌ و ديگري‌ آنچه‌ انسانها به‌ آن‌ نيازمندند و از آن‌ استفاده‌ مي ‌كنند. نياز انسانها و انواع‌ نعمتي‌ كه‌ براساس‌ همين‌ نياز براي‌ انسانها مقدر و مقرر شده‌ قابل‌ شمارش‌ نيست،‌ از جمله‌ اعدادي‌ است‌ كه‌ اگر بي ‌نهايت‌ نباشد چون‌ واحد عددي‌ است‌ نزديك‌ به‌ بي ‌نهايت‌ است‌ يعني‌ فوق‌ استعداد بشر. اين‌ ارقام‌ نزديك‌ به‌ نامتناهي‌ يا يك‌ كليد برقي‌ در اختيار انساني‌ قرار مي‌ گيرد كه‌ اين‌ همه‌ ميوه‌ ها و محصولات‌ ديگر را لازم‌ دارد به‌ محض‌ اين كه‌ نيروي‌ برق‌ را رها مي‌ كند برابر تمامي‌ جمعيت‌ كره‌ زمين‌ وسائل‌ زندگي‌ براي‌ آنها فراهم‌ مي ‌شود. نور ولايت‌ در اختيار اولياء خدا از نظر قدرت‌ سازندگي‌ و آفرينندگي‌ بي‌نهايت‌ برابر اين‌ نيروي‌ برقي‌ است‌ كه‌ در اختيار انسانها قرار گرفته‌. نوري‌ است‌ نامتناهي‌ كه‌ تمامي‌ آن‌ به‌ وجود مبارك‌ علي‌ ابن‌ ابيطالب‌ عليه‌ السلام‌ تعلق‌ گرفته‌ است. مانند اين‌ است‌ كه‌ تمامي‌ نيروهاي‌ برقي‌ كه‌ در عالم‌ توليد مي ‌شود در اختيار يك‌ نفر است.‌ شما آفرينش‌ را و ماشين‌آلاتي‌ را كه‌ به‌ وسيله‌ اين‌ نور ولايت‌ كار مي ‌كند و فعاليت‌ مي‌ كند در نظر بگيريد كه‌ تعداد آنها قابل‌ شمارش‌ نيست.‌ هر ذره ‌اي‌ و ماده ‌اي‌ از ذرات‌ و مواد عالم‌ مانند يك‌ ماشين‌ برقي‌ است‌ به‌ محض‌ اين كه‌ برق‌ رها مي ‌شود محصول‌ مربوط‌ به‌ خود را مي‌ سازد. نور ولايت‌ يك‌ چنين‌ حقيقت‌ نامتناهي‌ است‌ محيط‌ به‌ ظاهر و باطن‌ عالم‌. دور و نزديك‌ برابر يكديگر در تصرف‌ كسي‌ قرار مي‌گيرد كه‌ به‌ اين‌ نور ولايت‌ مجهز باشد آنچنان‌ انسان‌ را نيرومند و دانشمند مي‌كند كه‌ گوئي‌ همه‌ كائنات‌ را در اختيار خود دارد. انتهاي‌ عالم‌ خلقت‌ مانند ابتداي‌ آن‌ و ظاهر آن‌ مانند باطن‌ آن‌ در اختيار مربي‌ خدا قرار مي‌گيرد. كليد اين‌ نيروي‌ برق‌ كه‌ بي‌نهايت‌ صنايع‌ خود را مي ‌سازد و مي ‌پزد اراده‌ انسان‌ كامل‌ است‌. مركز اصلي‌ آن‌ شخص‌ علي ‌ابن ‌ابيطالب‌ عليه‌ السلام‌ و حضرت‌ زهرا و امام هاي‌ ديگر به‌ همين‌ كيفيت،‌ اين‌ نيرو كه‌ به‌ معناي‌ دانائي‌ و توانائي‌ است‌ در اختيار هر يك‌ از بندگان‌ خالص‌ و مخلص‌ خدا قرار مي‌گيرد. يك‌ انسان‌ بهشتي‌ را در نظر بگيريد در خانه‌ خود سكونت‌ دارد و اين‌ نور ولايت‌ مانند سيم‌ برقي‌ مجهز به‌ ميليونها مقاوم‌ نيرو در اختيار اوست‌ و به اراده‌ او متصل‌ است‌ هرچه‌ مي ‌خواهد خواستن‌ همان‌ و شدن‌ همان‌.  خواهيد ديد كه‌ محصول‌ اين‌ شجره‌ ولايت‌ كه‌ اقسام‌ نعمتها و لذتها مي‌باشد از سايه‌ درختي‌ كه‌ بالاي‌ سر انسان‌ است‌ و يا شاخه‌ درختي‌ كه‌ با ميوه‌ هاي‌ خود در دامن‌ انسان‌ است‌ به‌ انسان‌ نزديكتر است‌ زيرا عامل‌ سازنده‌ اراده‌ انسان‌ است‌ و اراده‌ انسان‌ مركز اصلي‌ وجود او مي ‌باشد كه‌ مجهز به‌ قدرت‌ خدا شده‌ است‌. لذا اهل‌ بهشت‌ با يك‌ چنين‌ دانش ها و نيروهاي‌ نامتناهي‌ از نظر كميت‌ و كيفيت‌ مجهز مي ‌شوند و آنچه‌ مي ‌خواهند به‌ محض‌ اين كه‌ مي ‌خواهند براي‌ آنها حاصل‌ مي ‌شود. يك‌ انسان‌ بهشتي‌ به‌ يك‌ چنين‌ نيروئي‌ مجهز است‌ گرچه‌ در ظاهر نمايش‌ ندارد شاخه‌ درختي‌ در اختيار او نيست‌ وليكن‌ هر جا مي‌ نشيند آنچه‌ مي‌ خواهد چنان‌ مي ‌شود كه‌ مي‌ خواهد. اين‌ شجره‌ ولايت‌ است‌ كه‌ در ظاهر به‌ صورت‌ شاخه‌ و شجره‌ اي‌ قابل‌ رويت‌ نيست‌ وليكن‌ در باطن‌ هر ثانيه ‌اي‌ ميليونها ميوه‌ و ثمرات‌ ديگر و آنچه‌ انسانها مي ‌خواهند براي‌ آنها توليد مي‌ كند چنان‌ است‌ كه‌ خدا مي‌فرمايد:‌ اكلها كل‌ حين‌ به‌ اذن ربها. اكل‌ از كلمه‌ اكل‌ است‌ يعني‌ هر نوع‌ غذا و خوراك‌ و احتياجات‌ ديگر. مشاهده‌ مي‌كنيد كه‌ اين‌ جمله‌ ميوه‌ هاي‌ آماده‌ درخت‌ را به‌ كيفيت‌ نامحدود گزارش‌ مي ‌دهد مي‌فرمايد: اين‌ درخت‌، ميوه‌ هاي‌ خود را در هر زمان‌ و مكاني‌ كه‌ بخواهند در اختيار مردم‌ مي‌ گذارند. كل‌ حين‌، از زمان‌ نامتناهي‌ و مكان‌ نامتناهي‌ گزارش‌ مي‌دهد. شجره‌ اي‌ است‌ كه‌ هيچكس‌ به‌ جز دشمنان‌ خدا در هر جاي‌ عالم‌ باشد از سايه‌ آن‌ خارج‌ نمي‌ شود و از ثمرات‌ آن‌ محروم‌ نمي‌ ماند. بندگان‌ صالح‌ و مؤمن‌ خدا عاقبت‌ مجهز به‌ يك‌ چنين‌ تجهيزاتي‌ مي‌ شوند كه‌ به‌ نام‌ شجره‌ ولايت‌ و يا درخت‌ طوبي‌ شناخته‌ شده‌ است. (سیره ائمه اطهار ع)