علت تفاوت عمل دو سیاست رسول ص و حضرت علی ع

خداوند كلمه مصباح را كه اشاره به رسول خدا است بدون الف و لام تعريف ذكر مي كند و مصباح دوم را با الف و لام يعني مصباح اول درمصباح دوم قابل شناسائي است. علي كه مصباح دوم است مصباح اول را جلوه  مي دهد. مصباح دوم در آيه نور علي ابن ابيطالب ع است كه خداوند او را به عنوان يك چراغ روشنگر حق و حقانيت معرفي مي كند. آن بزرگوار حقيقتا ميزان حق و عدالت بود كه دوست و دشمن اعتراف به حقانيت و عدالت او دارند و دانشمندان علت شهادت او را عدالت او دانسته اند وگفته اند: قتله عدله. شما دو سياست را از رسول خدا و امير ع در نظر به گيريد تا تفاوت اين دو سياست و هدف سياست مدار آن را بشناسيد. دو رقم بذل مال را از رسول خدا و اميرالمومنين در نظر بگيريد. رسول خدا  ص وقتي كه غنائم جنگ حنين را قسمت مي كرد خيلي با تفاوت تقسيم كرد ارقام بيشتر را به دشمنان خود كه اهل مكه بودند و تازه مسلمان بودند بخشيد از آن جمله بزرگ ترين رقم را به ابي سفيان داد. ارقام كمتر وكوچكتري به انصار داد. انصار به غرغر و سر و صدا افتادند كه اهل مكه او را بيرون كردند به شهر ما هجرت كرد و بعد هم تا توانستند در مدينه با او جنگيدند. ما اهل مدينه او را ياري كرديم اكنون كه بيت المال را بذل و بخشش ميكند، ارقام بيشتر را به افراد معاند خود مي بخشد، مخصوصا رقم بزرگتر را به دشمن درجه يك خود ابي سفيان مي دهد. معلوم مي شود خويشاوندان خود را از ياران خود بيشتر دوست دارد. وقتي رسول خدا سر و صداي آنها را شنيد در جمع اهل مدينه حاضر شد بعد از سخناني كه دل انصار را نرمش داد فرمود: آيا شما دوست نداريد كه اهل مكه با گوسفند و شتر به مكه برگردند و شما با رسول خدا به مدينه برگرديد؟ انصار گريستند و عرض كردند ما تو را مي خواهيم يا رسول الله. اين جا يك رقم بخشش بيت المال به وسيله رسول خدا و اما وقتي كه مولي ع به خلافت انتخاب شد و بيت المال را به اختيار گرفت شبي كه دونفر ظاهرا از بزرگان اسلام بنام طلحه و زبير براي عرض تبريك خدمت حضرت رسيدند كه مشغول حسابگري بيت المال بود فوري چراغي را كه با نفت بيت المال مي سوخت عوض كرد و چراغ شخصي خود را روشن نمود. وقتي علت تعويض چراغ را پرسيدند فرمود: تا حالا كه كار بيت المال مي كردم به خرج بيت المال بود و الآن در پذيرائي شما كه كار شخصي است به خرج خودم كار ميكنم. آنها تعجب كردند كه چطور با يك چنين عدالتي مي توانيم امتياز مخصوصي داشته باشيم، از همان جا تصميم كرفتند كه با حضرتش بجنگند و جنگ جمل را راه انداختند. فكر كنيد چقدر تفاوت بين اين دوعمل از دونفر حجت خدا و معصوم قابل تصور است. بخشش رسول خدا كه بزرگترين رقم بيت المال را به دشمن خود مي بخشد و عمل  امير ع كه از سوزانيدن قطره نفتي از بيت المال براي پذيرائي ميهمان خودمضايقه مي كند. فاصله اين دو عمل از زمين تا آسمان است. تنها چيزي كه اين دوعمل را به حق مربوط مي كند حكمت و مصلحتي است كه در اين دوعمل خوابيده است كه ثابت ميكند هردو در راه رضاي خدا و ترويج دين واقع شده است. هدف رسول خدا از جنگ و جهادهائي كه درراه خدا دارد برطرف نمودن موانع نزول قرآن وظهور اسلام است زيرا كفار زمان و دشمنان مانع نزول قرآن و اسلام در جوامع بشري هستند، هرجا ببينند مسلماني نماز مي خواند يا قرآن قرائت مي كند او را به باد كتك مي گيرند رسول خدا مامور شد تا به هر قيمتي با جنگ و جهاد يا بذل و بخشش مال و يا حسن اخلاق و رفتار، موانع ظهور اسلام را از پيش پا بردارد و چنان ديني در اختيار مردم قرار دهد كه هر كس طالب دنيا و يا آخرت باشد دين را مزاحم خود نداند و بداند كه دين اسلام مانع تكامل مادي و معنوي كسي نيست بلكه به مردم آزادي مطلق ميدهد و بر طرف شدن اين موانع گاهي با جنگ و جهاد است وگاهي با خدمت و احسان كه فرمود من براي تنزيل قرآن جنگيدم يعني هدفم از جنگ ها اين بود كه موانع نزول قرآن از پيش پا برداشته شود واما هدف مولي ع در خدمات و جنگ و جهاد خود نشان دادن عدالت و مساوات اسلام است تا اختلافات طبقاتي را برطرف كند و مردم را يك طبقه در راه تكامل ايجاد زندگي بهشتي و تمدن علمي و اخلاقي قرار دهد. پس عمل هردو حجت خدا از بخشش و مضايقه در راه ترويج دين خدا احياي حقيقت و عدالت است. در اين رابطه رسول خدا فرمود جنگهاي من براي تنزيل قرآن بود و بعد از من علي براي تاويل قرآن مي جنگد يعني من جنگيدم تا مكتب قرآن را بروي مردم باز كنم و علي ع مي جنگد تا معناي قرآن را به مردم تعليم دهد. (مقاله شرح آیه نور)