دلایل ایجاد محرمات

محرمات‌ به‌ يكي‌ از دلائل‌ سه‌گانـه‌ ذيل‌ به‌ وجود مي ‌آيد: اول‌: به‌ دليل‌ خبث‌ خلقت‌ و به‌ دليل‌ ضررهـا و مفاسدي‌ كه‌ در آن‌ براي‌ تن‌ و مزاج‌ و يا روح‌ و فكر انسان‌ قرار گرفته‌ است‌. مانند خبائث‌ و گوشت هاي‌ حـرام‌، سمومـات‌ و حشرات‌ و ميكروب ها و امثال‌ آن‌. هر غذائي‌ كه‌ آلوده‌ بـه‌ مـواد مضر است‌ و يـا از خبائث‌ و مواد مضرتركيب‌ يافته‌ است‌، حرام‌ شده‌ است. خداوند در كتاب‌ مقدس‌ خود آنها را خبائث‌ ناميده‌ است‌. دوم‌: محرمات‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ و در رابـطه‌ انسان‌ با انسانهاي‌ ديگر. محرمات‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ يعني‌ اعمال‌ و اخلاقي‌ كه‌ با انجام‌ آن‌ حقوق‌ ديگران‌ ضايع‌ مي‌ شود، شخصيت‌ و احترام‌ آنها  از بيـن‌ مي ‌رود و براساس‌ همان‌ حقوق‌ ضايع‌ شده‌، براي‌ انسان‌ دشمنان‌ و شاكيان‌ زيادي‌ به‌ وجود مي‌آيد بطوري‌ كه‌ هر كدام‌ در كمين‌ انسان‌ و به‌ فكر انتقام‌ گرفتن‌ هستند. دروغ‌ و غيـبت‌ و تهمـت‌ و ظلم‌ و خيانت‌ و ازدواج هـاي‌ حرام‌ و روابط‌ نامشروع‌، همه‌ اين ها مايه‌ تضييع‌ حقوق‌ انسانها مي ‌شود و آنها را در خط‌ انتقام‌ قرار مي ‌دهد. سوم‌: حلال‌ و حرام‌ از نظر جلب‌ لطف‌  خـدا و يا محـكـوم‌ شدن‌ به‌ غضب‌ خـداونـد متعـال‌. لطف‌ و رحمت‌ خدا از بزرگترين‌ نعمت ‌هائـي‌ است‌ كه‌ در دنيا و آخرت‌ مايه‌ نجات‌ و سعادت‌ انسان‌ مي‌ شود. ما انسانها خدا را از خود و زندگي‌ خود و ساير نعمت‌ هائي‌ كه‌ در محيط خود مي‌ بينيم‌، بيشتر لازم‌ داريم‌. بيش‌ از آن‌ كه‌ به‌ خود محتاج‌ باشيم‌ و يا براي‌ خود منشاء خير و بركت‌ باشيم‌، به‌ خدا محتاجيم‌. از اين رو اعمال‌ و كارهائي‌ كه‌ مايه‌ جلب‌ لطف‌ و رحمت‌ خدا مي‌ شود مانند دعاها و عبادتها و خـدمات‌ اجتماعي‌، در ضمن‌ اخلاص‌ به‌ خداوند متعال‌، حلال‌ و يا واجب‌ شناخته‌ شده‌ و كارهائي‌ كه‌ مـايه‌ مـحروميت‌ از لطف‌ خـدا مي ‌شود مانند ترك‌ عبادات‌ و بي ‌اعتنائي‌ به‌ دعاها و نيازها و يا توهين‌ به‌ بندگـان‌ خدا و اولياي‌ خدا، حرام‌ و يا منكر شناخته‌ شده‌ است‌ زيرا چنين‌ اعمالـي‌ باعث‌ مي ‌شود كه‌ انسان‌ از لطف‌ خدا محروم‌ و يا به‌ غضب‌ او مبتلا شـود.  تـرك‌ محرمات‌ در موارد سه‌گانه‌ به‌ معناي‌ هجرت‌ و حركت‌ به‌ سوي‌ تكامل‌ و رها كردن‌ بيابان ها و شهرهاي‌ خراب‌ به‌ سوي‌ مدينه‌ فاضله‌ و يا تمدن‌ عالي‌ انساني‌ هستند. (کتاب شجره طوبی)