زندگي‌ بهشتي‌ و زندگي‌ جهنمي‌ آخرين‌ نتيجه ‌اي است‌ كه‌ از فعاليت‌ گروه‌ نيكان‌ و گروه‌ جنايتكاران‌ پيدا مي‌شود.

از ابتداي‌ تاريخ‌ مردم‌ به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ شده‌ اند: دسته ‌اي‌ اهل‌ ايمان‌ و تقوي،‌ هدفشان‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ و عده‌ اي‌ طرفدار ظلم‌ و زور، هدفشان‌ خيانت‌ به‌ مردم،‌ در نتيجه‌ صحنه‌ زندگي‌ ميدان‌ ظلم‌ و زور و قتل‌ و كشتار شد. دو گروه‌ با يكديگر جنگ‌ زباني‌ و عملي‌ شروع‌ كردند با يكديگر جنگيدند و جنگيدند تا بدانيم‌ عاقبت‌ اين‌ دو گروه‌ از مسير جنگ‌ و جهاد براي‌ احياء عدالت‌ و تقوي‌ و يا براي‌ ادامه‌ ظلم‌ و زور به‌ كجا مي ‌رسد. خداوند آينده‌ اين‌ دو حركت‌ را از همان‌ ابتداي‌ تاريخ‌ يادآوري‌ كرد و فرمود كساني كه‌ براي‌ اقامة‌ عدالت‌ و تقوي‌ مي‌ جنگند آخرين‌ نتيجه‌ زندگي‌ آنها بهشت‌ است‌ و كساني كه‌ براي‌ اقامه‌ و ادامة‌ ظلم‌ و زور مي‌ جنگند عاقبت‌ زندگي‌ آنها جهنم‌ است‌. انسانهاي‌ كافر و منافق‌ تمامي‌ موفقيت هاي‌ خود را در همين‌ زندگي‌ دنيا و جمع‌ مال‌ و ثروت‌ مي‌ دانند و سواي‌ اين‌ موفقيت‌ به‌ چيز ديگري‌ اعتقاد ندارند و مي‌گويند بهشت‌ موعود همان‌ زندگي است‌ كه‌ در اين‌ دنيا براي‌ خود مي ‌سازيم‌ جهنم‌ موعود هم‌ سختي ها و مشقت هايي‌ است‌ كه‌ در دنيا با آن‌ روبرو هستيم‌ هركس‌ بتواند از طريق‌ جمع‌ مال‌ و ثروت‌ و كسب‌ قدرت‌ يك‌ زندگي‌ خوبي‌، آسوده ‌اي‌ براي‌ خود بسازد به‌ بهشت‌ خود رسيده‌ است‌ و هركس‌ نتواند در زندگي‌ جهنمي‌ واقع‌ شده‌ است‌. آنها مي‌گويند كلمات‌ خدا و آخرت‌ و قيامت‌ و زندگي‌ بعد از مرگ‌ افسانه‌ هايي‌ بيشتر نيست،‌ كساني كه‌ معتقد به‌ افسانه  ‌ها باشند قهراً در زندگي‌ خود ضرر مي ‌كنند. براساس‌ همين‌ عقيده‌ از مسير تنازع‌ بقاء فعاليت‌ خود را شروع‌ مي‌ كنند مي ‌گويند هركس‌ در علمي‌ و هنري‌ و مال‌ و ثروتي‌ و قدرتي‌ از ديگران‌ جلو افتاد بايستي‌ براي‌ حفظ‌ ثروت‌ و قدرت‌ خود ديگران‌ را عقب‌ نگهدارد و علم‌  و ثروت‌ خود را  از عقب‌ ماندگان‌ مضايقه‌ كند انسانهاي‌ جاهل‌ را، جاهل تر و ضعفاء را ضعيف ‌تر نگهدارد تا بتواند آنها را در راه‌ منافع‌ خود استخدام‌ نمايد و آنها را به‌ بردگي‌ بكشد. اگر توانست‌ ضعفا و عقب ‌ماندگان‌ را استثمار كند به‌ آنها لقمة‌ ناني‌ و غذايي‌ تا بتوانند به‌ حيات‌ خود ادامه‌ دهند و در خدمت‌ قدرتمندان‌ باشند برساند و اگر آنها سر كشيدند و ادعا كردند كه‌ ما هم‌ بايستي‌ مانند رؤسا و مقامات‌ پيشرفته‌ پيشرفت‌ كنيم‌ و از زندگي‌ بهتر و برتري‌ برخوردار باشيم‌ پيشرفتگان‌ بايستي‌ با آنها بجنگند و آنها را سركوب‌ كنند زيرا قدرت‌ و ثروت‌ قدرتمندان‌ در زمينه‌ ضعف‌ و ناتواني‌ ديگران‌ قابل‌ دوام‌ است‌ و اگر ضعف‌ و ناتواني‌ آنها نباشد آن‌ عقب ‌ماندگان‌ هم‌ به‌ فكر پيشرفت‌ و كسب‌ قدرت‌ و ثروت‌ باشند براي‌ رؤسا و قدرتمندان‌ قدرتي‌ باقي‌ نمي ‌ماند، پس‌ آنها ممالك‌ عقب‌ مانده‌ و يا انسانهاي‌ عقب‌ افتاده‌ را تا بتوانند عقب‌ نگه‌ مي ‌دارند تا در راه‌ منافع‌ خود آنها را استثمار كنند از اين رو كفار و جنايت كاران‌ براي‌ كسب‌ قدرت‌ بيشتر و تسلط‌ بر ضعفا هر روز مي ‌كوشند خود را قوي ‌تر و قوي ‌تر به‌ پيش‌ ببرند قهراً مجبورند خود را مسلح‌ به‌ اسلحه‌ هاي‌ قوي ‌تري‌ ‌نمايند تا بتوانند بيشتر بر ضعفاء مسلط‌ باشند از اين‌ راه‌  مسابقه‌ تسليحاتي‌ بوجود مي‌ آيد آنها كه‌ جلو افتاده‌ اند به فكر اين‌ هستند خود را قوي‌ تر كنند و قدرتمندان‌ ديگر با آنها به‌ مسابقه‌ برمي‌ خيزند براي‌ كسب‌ قدرت‌ خود اسلحه ‌هاي‌ خطرناك تري‌ مي‌ سازند تا بتوانند بر ديگران‌ مسلط‌ شوند و آخرين‌ سلاحي‌ كه‌ با آن‌ خود را مسلح‌ مي‌ كنند سلاح هاي‌ آتشين‌ هسته ‌اي‌ و موشك هاي‌  قاره‌ پيما با كلاهك هاي‌ هسته ‌اي‌ مي ‌باشد كه‌ خداوند در قرآن‌ اين‌ اسلحه‌ ها را آتش‌ كبري‌ ناميده‌ است‌. عاقبت‌ كفار كره‌ زمين‌ را در محاصرة‌ همين‌ اسلحه‌ هاي‌ خطرناك‌ قرار مي ‌دهند و با انفجارات‌ هسته‌ اي‌ اكثريت‌ جمعيت‌ دنيا را به‌ نابودي‌ مي ‌كشانند و زندگي‌ را براي‌ خود و ديگران‌ فلج‌ مي‌ كنند خداوند روزي‌ را خبر مي‌ دهد كه‌ بوسيله‌ بمب هاي‌ هسته اي‌ و موشك هاي‌ قاره پيما جمعيت‌ كره‌ زمين‌ در محاصره‌ قرار بگيرند و مرگ‌ زندگي‌ اهل‌ دنيا مي ‌رسد پيش‌ از مرگ‌ انسانها زندگي‌ آنها مي ‌ميرد. كثرت‌ جمعيت‌ دنيا از يك طرف و‌ قلت‌ توليدات‌ و ارزاق‌ از طرف‌ ديگر با ظلم‌ و ستم‌ جنايتكاران‌، هرج‌ و مرج‌ داخلي‌ كشورها و از بين‌ رفتن‌ امنيت‌ و آسايش‌ مرگ‌ زندگي‌ دنيا مي‌ رسد و چنان‌ مي‌ شود كه‌ پيغمبراكرم‌ فرمودند: يملاء الارض‌ ظلماً و جوراً يعني‌ كره‌ زمين‌ بوسيله‌ جنايتكاران‌ لبريز از ظلم‌ و جور مي ‌شود كفر و گناه‌ و ظلم‌ و ستم‌ سراسر عالم‌ را مي‌ گيرد بر خدا واجب‌ مي‌شود دنياي‌ اين‌ چنيني‌ را كه‌ پر از ظلم‌ و جور شده‌ از بين‌ ببرد تا يك‌ زندگي‌ بهتري‌ و عالي ‌تري‌ براي‌ مردم‌ بسازد اين‌ انفجارات‌ هسته ‌اي‌ با موشك هاي‌ قاره‌ پيما همراه‌ كلاهك هاي‌ هسته ‌اي‌ و بمب هاي‌ ميكروبي‌ شيميايي‌ آخرين‌ اسلحه ‌اي است‌ كه‌ كفار و جنايتكاران‌ خود را به‌ آن‌ مسلح‌ مي ‌كنند و زندگي‌ را در روي‌ زمين‌ به‌ نابودي‌ مي‌ كشانند اين‌ انفجارات‌ هسته ‌اي‌ و موشك هايي‌ كه‌ كره‌ زمين‌ را محاصره‌ مي‌ كند آخرين‌ نتيجة‌ فعاليت‌ كفار در مسابقه‌ تسليحات‌ است‌ هرج‌ و مرج‌ جهاني‌، فقر و ناداني‌ جهاني‌، ضعف‌ و ناتواني‌ جهاني‌ بوجود مي ‌آورند كه‌ بر خداوند متعال‌ واجب‌ مي‌ شود زندگي‌ اين‌ چنيني‌ را از بين‌ ببرد اين‌ موشك هاي‌ هسته‌اي‌ آخرين‌ نتيجه‌ ظلم‌ و كفر است‌ كه‌ بوسيله‌ گروه‌ كافر استثمارگر از ابتداي‌ تاريخ‌ تا انتها يك‌ چنين‌ وضعي‌ پيدا مي‌كنند و اين‌ اسلحه‌ها همان‌ آتش هاي‌ خطرناكي‌ است‌ كه‌ خداوند كفار را برحذر مي‌دارد كه‌ بطرف‌ اين‌ آتش ها بروند و زندگي‌ خود را نابود كنند عاقبت‌ بوسيله‌ كفار و جنايت كاران‌ عالم‌ با اين‌ اسلحه‌ هاي‌ خطرناك‌ جنگي‌ جهاني‌ پيدا مي ‌شود كه‌ در آن‌ جنگ‌ يك‌ سوم‌ جمعيت‌ دنيا كشته‌ مي‌ شوند و يك‌ سوم‌ از عوارض‌ جنگ‌ مي ‌ميرند و بقيه‌ مردم‌ در شدت‌ عذاب‌ و گرفتاري‌ واقع‌ مي ‌شوند اين‌ آخرين‌ نتيجه‌ كفر و ظلم‌ است‌ و از آن طرف‌ گروه‌ ديگري‌ از اهل‌ عالم‌ كه‌ از ابتداي‌ تاريخ‌ به نام‌ پيغمبر و يا مؤمنين‌ صالح‌ و عادل‌ شناخته‌ شده‌ اند طرفدار تقوي‌ و عدالت‌ و ضد ظلم‌ و زور بوده ‌اند هميشه‌ براي‌ دفاع‌ خود و براي‌ برطرف‌ كردن‌ ظلم‌ و ستم‌ و يا خاتمه‌ دادن‌ به‌ ظلم‌ و زور و ايجاد عدالت‌ با كفار و منافقين‌ در جنگ‌ و دفاع‌ بوده‌ اند هر پيغمبري‌ در زمان‌ خود با ظلم‌ و زور جنگيده‌ است‌ پيغمبران‌ و اولياء خداي‌ يكي‌ بعد از ديگري‌ در طول‌ تاريخ‌ همه‌ جا براي‌ بقاء دين‌ خدا و عدالت‌ و تقوي‌ با كفار در جنگ‌ و ستيز بوده‌ اند تا روزي ‌كه‌ كره‌ زمين‌ به وسيله‌ كفار پر از ظلم‌ و جور مي ‌شود در اين‌ زمان‌ كه‌ آخرالزمان‌ ناميده‌ شده‌ است. ‌خداوند بعداز جنگ هاي‌ هسته ‌اي‌ جهاني‌ و فلج‌ شدن‌ زندگي‌ مردم‌ آخرين‌ قدرت‌ خود را كه‌ ولّي‌ اعظم‌ خدا امام‌ زمان‌ (عج‌) است‌ ظاهر مي ‌سازد و او با قدرت‌ الهي‌ زمين‌ را بعد از مرگ‌ زنده‌ مي‌ كند تمام‌ كره‌ زمين‌ را با  قهر و غلبة‌ الهي‌ به‌ اختيار خود در مي ‌آورد بر تمام‌ عالم‌ مسلط‌ مي ‌شود ظلم‌ و زور و قتل‌ و جنگ‌ را و مرگ‌ و مرض‌ را از بين‌ مي ‌برد و مردم‌ را به‌ بهشت‌ موعود و زندگي‌ ايده آلي‌ كه‌ خدا خبر داده‌ و تمامي‌ انسانها در انتظار آن‌ بوده‌ اند  مي رساند كفار را منزوي‌ مي ‌كند قدرت‌ آنها را به‌ صفر و زير صفر مي ‌رساند و مؤمنين‌ را در عزت‌ و عظمت‌ و فرج‌ كامل‌ قرار مي ‌دهد پس‌ اين‌ زندگي‌ كه‌ با قيام‌ امام‌ زمان‌ داير مي ‌شود آخرين‌ نتيجه‌ تلاش‌ و كوشش‌ انبياء و اولياء و مؤمنين‌ و متقين‌ است‌ و آن‌ زندگي‌ قبلي‌ كه‌ بوسيله‌ كفار داير مي‌ گردد دنيا در محاصره‌ آتش‌ قرار مي ‌گيرد و آن همه‌ ظلم‌ و جور و ستم‌ سراسر دنيا را مي‌ گيرد آخرين‌ نتيجه‌ تلاش‌ كفار است‌ بعد از آن‌ كه‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) حكومت‌ عدل‌ الهي‌ را داير كند اين‌ آتش ها و حرارت ها و ظلم‌ و ستم ها كه‌ بوسيله‌ كفار داير شده‌ و بندگان‌ خدا را كشته ‌اند و يا سوزانيده‌ اند به‌ ارادة‌ الهي‌ به‌ خودشان‌ بر مي‌ گردد، جنايتكاران‌ در جهنم‌ ابدي‌ و نيكوكاران‌ در بهشت‌ دائمي‌ قرار مي‌ گيرند. اين‌ زندگي‌ بهشتي‌ و آن‌ زندگي‌ جهنمي‌ آخرين‌ نتيجه‌ اي است‌ كه‌ از فعاليت‌ گروه‌ نيكان‌ و اهل‌ ايمان‌ و يا گروه‌ جنايتكاران‌ پيدا مي ‌شود عاقبت‌ زندگي‌ طايفه‌ اهل‌ ايمان‌ زندگي‌ بهشتي‌ در پناه‌ حكومت‌ امام‌ زمان‌ و عاقبت‌ زندگي‌ جنايت كاران‌ بمب هاي‌ هسته‌ اي‌ و آتش‌ جهنمي‌ است‌ كه‌ بوسيله‌ خودشان‌ براي‌ خودشان‌ ظاهر مي ‌گردد. (کتاب علم و عرفان)