چرا مطالبه خون امام حسین ع فقط با خداست؟

بايد بدانيم كه ما فقط در خط اطاعت خدا درست از كار درمي آييم .ما بايد هم براي خود و هم براي ديگران نافع باشيم، اما در حالي كه آزاد و خودمختار حركت مي كنيم، براي خود و مردم بلا هستيم. هركس به كسي فحش بدهد، اول به خودش فحش داده ، زيرا اولين ضربة بدگوئي و بد دهني به خودش برمي گردد. او با اين بدگوئي براي خود يك دشمن تراشيده ، آن هم دشمني كه مظلوم است و خدا پشت كارش را دارد تا وقتي كه آن فحش را به صاحب فحش برگرداند، يا وقتي دزدي مي كند اول خودش را از حالت آدميت دزديده ، انسانيت خود را دزديده، اعتبار خود را دزديده است. كسي كه آدمي را مي كشد، خداوند درباره او مي فرمايد:  من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا. یعنی كسي كه كسي را بكشد مثل اين است كه همه بشريت را كشته است.  محاكمه قيامت به اين صورت است كه يك قاتل فقط با شفاعت مقتول بهشتي نمي شود بلكه تمام بشريت بايد رأي بدهند و از او راضي شوند تا خدا از او بگذرد. حالا فكر كنيد قاتل با بشريت روبرو است؟ قاتل يك نفر مي گويد من يك نفر را كشته ام همان فرد بيايد و مرا بكشد اما نمي داند كه او با قتل يك نفر بشريت را كشته است. ما قدر خود را نمي دانيم كه هركدام چه نعمت بزرگي براي ديگري هستيم . انسان ها در خلقت خود طوري هستند كه يك نفر يعني همه مردم، و همه مردم يعني يك نفر .آدم ها مثل حيوانات نيستند كه قيمت آنها به تعداد آنها بستگي داشته باشد .مثلاً دو گوسفند از چهار گوسفند كمتر مي ارزد و تعداد گوسفندان هرچه بالاتر برود قيمت هم بالاتر مي رود.  اما انسان اين طور نيست. آدم ها با پول نرخ گذاري نمي شوند . آدم به پول ارزش مي دهد نه اين كه پول به آدم ارزش بدهد. بنابراين جان آدمي ارزش دارد و يك آدم يعني همه آدم ها . چرا اين طور است ؟ چون اين انسان خليفه خداست. خليفه خدا برابرخدا بركت دارد. او مظهر رهبريت خداست. مظهر بركات خداست. مسلمانان از امام چهارم عليه السلام خواهش كردند كه به آنها اجازه قيام و جهاد بدهد تا تحت رهبري ايشان با دشمنان پدرشان امام حسين عليه السلام بجنگند و انتقام خون ايشان را بگيرند .امام سجاد علیه السلام فرمودند: من و امثال من و تمام مردم نمي توانند خون پدرم را مطالبه كنند و انتقام بگيرند. مطالبه خون پدر من با خداست يعني كسي كه حسين بن علي را كشته جنايتي انجام داده است كه گويا خدا را كشته. كسي كه خدا را كشته، خودِ خدا بايد حقش را مطالبه كند. اين كه در زيارت امام حسين عليه السلام مي گوييم : السلام عليك يا ثارالله يابن ثاره. سلام بر تو كه خون خدا هستي و پسر خون خدا ، يعني چه ؟ خدا كه مثل ما گوشت و خون ندارد؟ ولي شما بايد بركات وجودي خدا را در نظر بگيريد. خداوند متعال در ذات خود بي نهايت محبت و بركت است. او كائنات را آفريده و اين همه خلايق را خلق كرده و تا ابد آنها را اداره مي كند و روزي مي دهد. مثلاً خداوند مثل اقيانوس است و كسي را تربيت مي كند كه بتواند تمام آب اقيانوس را به مردم برساند. انسان ها به نسبت استعداد و علم خود مثل لوله هاي آب هستند كه يك اينچ و دو اينچ و بيشتر و كمتر ظرفيت دارند و مي توانند مجراي فيض خداوند باشند و آب آن اقيانوس بيكران را به اندازه خود به ديگران برسانند. اما خداوند انسان هايي را آفريده كه به اندازه خودِ خدا در استعداد و علم و قدرت بي نهايت هستند و مي توانند تمام بركات خداوند متعال را به مردم برسانند و لوله اي هستند به بزرگي همان اقيانوس كه به تمام خشكي ها آب مي رسانند . اين چهارده معصوم درست برابر خدا هستند.  علم و قدرت خدا و بهشت خدا و بركاتش را تحويل بشريت مي دهند .پس كسي كه چنين انساني را كه واسطه بين خدا و خلق است كشته ، گويا كه خدا را كشته است . لذا امام چهارم عليه السلام مي فرمايند:  مطالبه خون با خداست نه با من و نه با مردم . به اين ترتيب اين خون در روز قيام امام زمان عج مطالبه مي شود كه در دعاي ندبه مي گوييم:  اَينَ الطالب بدم المقتول بكربلاء.  (تفسیر سوره فلق)