کیفیت روحیه شهادت طلبی در بین مسلمانان

يكي‌ از مسائل‌ مهم‌ سياسي‌ در روش‌ پيغمبر اكرم‌ ايجاد اعتماد به‌ نفس‌ در مردم‌ و اعتماد به‌ جامعه‌ مسلمانان‌ بود. اين‌ دو سرمايه‌ اساس‌ پيشرفت‌ دين‌ مقدس‌ اسلام‌ در ابتداي‌ ظهور آن‌ و تا آينده‌ نزديك‌ به‌ ده‌ قرن‌ و يا بيشتر بود. تك‌ تك‌ افراد و اشخاص‌ را اميدوار به‌ نصرت‌ خداوند متعال‌ فرمودند و همه‌ آنها را متكي‌ به‌ وعده‌ خدا كردند و چنان‌ مسلمانان‌ را تربيت‌ كردند كه‌ در عين‌ ايمان‌ و شجاعت‌ و اعتماد به‌ نفس،‌ اعتماد به‌ نصرت‌ خدا داشته‌ باشند و اين‌ اعتماد به‌ نفس‌ و اعتماد به‌ نصرت‌ خدا را هم‌ عملا در طول‌ مدت‌ بيست‌ و سه‌ سال‌ دوره‌ نبوت‌ خود به‌ افكار مردم‌ تزريق‌ نمودند و هر مسلماني‌ را چنان‌ بار آوردند و تربيت‌ نمودند كه‌ متكي‌ به‌ خود و متكي‌ به‌ خداي‌ خود باشد. به‌ مردم‌ فهمانيدند كه‌ اگر از ميدان‌ مبارزه‌ و جنگ‌ با كفار فرار كنند قدرت‌ كفار به‌ ميزان‌ ده‌ برابر بالا مي ‌رود و قدرت‌ مسلمانان‌ به‌ همين‌ ميزان‌ تنزل‌ پيدا مي ‌كند. پس‌ رمز شكست‌ مسلمانان‌ در فرار مسلمانان‌ از ميدان‌ جنگ‌ و تظاهر آنها به‌ ضعف‌ و ناتواني‌ است‌ نه‌ اينكه‌ شكست‌ مسلمانان‌ مبتني‌ بر كثرت‌ دشمن‌ و كثرت‌ تجهيزات‌ آنها باشد. لذا هر مسلماني‌ را چنان‌ تربيت‌ كرده ‌اند كه‌ از كشته‌ شدن‌ خود بيشتر راضي‌ باشد تا فرار از ميدان‌ جنگ‌. زيرا اولا فرار بر عمر انسان‌ فراري‌ نمي ‌افزايد و انسان‌ فراري‌ از دايره‌ تقديرات‌ الهي‌ نمي ‌تواند خارج‌ شود. پس‌ بهتر اين‌ است‌ كه‌ تقدير خدا در ميدان‌ جنگ‌ اجرا شود و مجاهد راه‌ خدا در ميدان‌ جنگ‌ كشته‌ شود تا هم‌ كفار را از پيروزي‌ مأيوس‌ كند و هم‌ اين كه‌ خودش‌ به‌ اجر و ثواب‌ شهادت‌ نايل‌ شود. فرار از ميدان‌ جنگ‌ را يكي‌ از گناهان‌ كبيره‌ دانسته ‌اند زيرا حقيقتاً كفار از ترس‌ مسلمانها و ضعف‌ مسلمانها استفاده‌ مي‌ كنند. تمام‌ قدرتهاي‌ خود را به‌ كار مي ‌برند تا مسلمان‌ را از مرگ‌ بترسانند در نتيجه‌ يا تسليم‌ دشمن‌ شوند و يا اين كه‌ فرار كنند. تسليم‌ شدن‌ به‌ دشمن‌ هزاران‌ مرتبه‌ از مرگ،‌ بدتر است،‌ فرار از ميدان‌ جنگ‌ هم‌ مايه‌ تضعيف‌ روحيه‌ مسلمانان‌ مي‌شود. اين‌ معنا را عملا خودش‌ و اصحاب‌ خاص‌ خودش‌ در ميدان‌ جنگ‌ احد به‌ مسلمانان‌ تعليم‌ داده‌ با اين كه‌ پيغمبر اكرم‌ با عده‌ قليلي‌ در محاصره‌ سه‌ هزار سرباز سلحشور در ميدان‌ جنگ‌ احد قرار گرفتند از خود دفاع‌ كردند و از ميدان‌ جنگ‌ فرار نكردند و عاقبت‌ همان‌ عده‌ قليل‌ پيروز شدند و دشمن‌ را از كشته‌ شدن‌ خود و يا فرار خود مأيوس‌ نمودند. در جنگ‌ يرموك‌ شصت‌ نفر مسلمان‌ شهادت‌ طلب‌ بر شصت‌ هزار نفر روميان‌ تاختند و آنها را شكست‌ دادند. به‌ همين‌ كيفيت‌ پيغمبر اكرم‌ باطري‌ قلب‌ مسلمانان‌ را پر از نيرو و قدرت‌ كرد كه‌ تا ده‌ قرن‌ يگانه‌ ابر قدرت‌ دنيا بودند و ساير كشورها باج‌گزار و خراج‌ گذار به‌ مسلمانها و يا اقماري‌ بودند در پناه‌ مسلمانان‌ زندگي‌ مي‌ كردند. اين‌ مسئله‌ شهادت‌ طلبي‌ و حرمت‌ فرار از ميدان‌ جنگ‌ گرچه‌ كشته‌ مي ‌شود و يا اسير مي ‌شود يكي‌ از اسرار بزرگ‌ غلبه‌ بر دشمن‌ و استفاده‌ از نصرت‌ خداوند متعال‌ است‌. زيرا حقيقتا خداوند سرباز مدافع‌ را ياري‌ مي‌كند اگر چه‌ كافر باشد وليكن‌ مسلمان‌ فراري‌ را ياري‌ نمي‌كند اگر چه‌ مدافع‌ و يا مظلوم‌ باشد. به‌ همين‌ مناسبت‌ شهادت‌ طلبي‌ و يا اصل‌ شهادت‌ در دين‌ مقدس‌ اسلام‌ سعادت‌ بزرگي‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و حقيقتا هم‌ شهدا از نظر اجر و ثواب‌ برابر با انبياء و اولياء خدا هستند. (کتاب سیره ائمه اطهار ع)