کدام نماز بود که مردود شد؟

در آخرین روزهای زندگی آن حضرت نزدیک به وفات ایشان منافقین و دشمنان حق و حقیقت خیلی عجیب فعالیت می کردند تا افکار مردم را از خط ولایت منصرف و منحرف نمایند. آن حضرت هنوز در حال حیات بودند و آخرین روزهای زندگی خود را سپری می کردند که به آن حضرت خبر دادند که فلانی در وقت نماز به جای شما ایستاده و پیشنماز مسلمانان شده است. آن حضرت دانستند که سکوت در این مسئله پایه های خلافت و زعامت ائمه اطهار (ع) را متزلزل می کند و در آینده خواهند گفت که فلانی در زمان حیات پیغمبر اکرم (ص) به اقامۀ نماز جماعت و امامت نماز جماعت منصوب شده است و پیغمبر (ص) پیشوایی او را با سکوت خود و عدم عزل او از امامت و پیشنمازی تصویب نموده است. حضرت (ص) در حال ضعف و نقاهت بودند که به ایشان خبر دادند مردم به نماز ایستاده اند و فلانی پیشنماز آنها شده و در محراب شما به نماز ایستاده است. حضرت (ص) در آن حال ضعف و نقاهت دستور دادند مرا به مسجد ببرید و به دوش علی بن ابیطالب (ع) و فضل ابن عباس تکیه نموده خود را به مسجد رساندند و فلانی را که در حال خواندن نماز بود و مردم به او اقتدا کرده بودند عقب کشید و خودش نشسته در محراب عبادت قرار گرفت و نماز خواند و مردم به ایشان اقتدا کردند. مسلّم است که آن حضرت مقدار نمازی راکه مردم پشت سر فلانی از نماز ظهر خوانده بودند باطل شناخت و نماز را از اول شروع کرد. شاید فلانی دو رکعتی از نماز ظهر را خوانده بود پس حضرت لازم بود دو رکعت دیگر را ادامه دهد و دو رکعت اول را به پیشوایی فلانی رسمیت دهد و قبول کند. ولیکن ایشان نماز را از اول شروع کرد و آنچه به پیشوایی فلانی خوانده شده بود باطل کرد. ابطال نماز اول و استیناف نماز به همین دلیل است که نماز و روزه وسایر احکام اسلامی همه و همه در مسیر اقتدا به مقام امامت و ولایت جانشین رسمی پیغمبر (ص) که علی ابن ابیطالب (ع) است درست می باشد. اجرای احکام اسلامی در خارج حوزۀ ولایت مانند سفر مسافرینی است که ماشین حرکت را از راه منحرف نموده به بیابان ها و صحراها انداخته و حرکت می کنند. نماز در این حال حرکتی است در بیراهه. روزه و خمس و زکات و سایر احکام به همین ترتیب، حرکاتی است در خط انحراف که به جز ضلالت بهره ای ندارد. دین خدا یک صراط مستقیم و حرکت در آن به سوی آینده نجات بخش و زندگی بهشت است. این حرکات در بیراهه با این که نماز است و روزه و خمس و جهاد و جنگ، همه و همه به جای اینکه مردم را هدایت کند به ضلالت مبتلا می کند. این حرکت رسول خدا (ص) در عزل فلانی از امامت و پیشنمازی و نماز را به امامت خودشان از اول شروع کردن، مشعر به این حقیقت است که دین یک برنامۀ حرکت به سوی سعادت و تکامل است و این برنامۀ حرکت، در خط مستقیم به زعامت ولیّ خدا نجات بخش است و در مسیر انحراف و خارج از خط ولایت به جز ضلالت و گمراهی سودی ندارد. آن حضرت بعد از آن که در حال ضعف و نقاهت نماز جماعت را از اول شروع نموده و به اتمام رساندند بر پلۀ منبر نشستند در حالی که به شدت ناراحت بودند از اینکه در حال حیات ایشان مردم را به ضلالت کشانده اند فرمودند من چطور پیغمبری در میان شما بودم؟ همه شروع کردند به گریه و اشک ریختن و تصدیق کردند که نیکو پیغمبری بودی یا رحمة للعالمین. بعداز اقرار مردم به صداقت و امانت ایشان، حضرت فرمودند اکنون که از میان شما می روم شما را سر به خود، بدون تکلیف و بدون هدایت رها نمی کنم. گرچه من نیستم اما موجودیت من، نبوت من، دین من، کتاب من، و اخلاق من و راه من با پیشوایی که شما را از این راه به مقصد می رساند در میان شما هست. موجودیت هر پیغمبری به سلامتی مزاج و بدن او و بقای طبیعی و بدنی او در میان مردم نیست. بلکه این موجودیت به علم و دانش و فرهنگ و تعلیمات او و وصیّ اوست که بعد از خود معرفی می کند. سپس این حدیث را که تمامی مسلمانان در کتاب های خود نوشتند ایراد کرده فرمودند:  انّی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما اِن تمسکتم بهما لن تضلوا و لن تزلوا بعدی. (کتاب قرآن شناسی)