مدت عمر انسان از تولد تا مرگ نیست...

يكي از مسائل مهم و يكي از دانش هاي پرمنفعت و پرفايده شناختن انسان هاي تاريخ است كه انسان هر زن و مردي را در تاريخ  به دليل صفات بد و خوبي كه داشته اند بشناسد و به سرنوشت آنها آگاه شود و دلائل آن سرنوشت را بداند. پس از آن بتواند انسانهاي بزرگ تاريخ را پيشواي خود قرار دهد و به راه كساني برود كه خوشبخت زندگي كردند و خوشبخت شده اند و دوري بجويد از راه كساني كه به بدبختي و هلاكت افتاده اند .يك سوم علم قرآن مربوط به سرگذشت انسان هاي تاريخ است كه خداوند داستان آنها را براي آيندگان نقل مي كند و به انسانهاي زمان و آينده دستور مي دهد كه داستان گذشتگان را درس عبرت و يا پل عبور براي نجات خود قرار دهند. موجوديت انسانهاي آينده به اين نيست كه از انسان هاي گذشته بوجود آمده اند و فرزند گذشتگان هستند بلكه ارزش و موجوديت انسانهاي آينده به اين است كه اطلاع به احوال گذشتگان و مقامات آنها پيدا كنند. علم و دانش آنها را فرا گيرند. بهترين درس و تجربه را از تاريخ گذشتگان دريافت كنند. با اين دريافت و فراگيري علم و دانش مي توان گفت كه انسان هاي آينده حق انسانهاي گذشته را ادا كرده اند و به عنوان بهترين يادگار در مقام آنها جا گرفته اند. در يك حديثي مولا امير المومنين (ع) به پسرخود حضرت مجتبي (ع) ميفرمايد:  اگر از تو بپرسم كه من چند سال زندگي كرده ام و چند سال عمر دارم به من چه جواب ميدهي؟ جواب داد : روز تولد شما را تا امروز حساب مي كنم و مدت عمر شما را مي گويم. حضرت فرمودند: عمر من آن نيست كه از روز تولد تا روز وفات حساب كنيم بلكه عمر من آن نتايجي است كه در زندگي خود از تاريخ گذشتگان گرفته ام. اگر از من بپرسند كه چند سال عمر داري جواب مي دهم از ابتداي خلقت آدم تا به امروز . زيرا در تاريخ گذشتگان مطالعه كردم و از تاريخ هر انساني درسي براي زندگي خود فرا گرفته ام، مثل اين است كه در دوره عمرآن انسان را ديده ام و نتايجي را كه انسان تاريخ در هزار سال عمر خود بدست آورده من در يك ساعت مطالعه فرا گرفتم، پس به اندازه انسانهاي تاريخ عمر كردم، خلاصه اين كه تاريخ مانند راه است و ما انسانها مانند قافله مي توانيم از روش گذشتگان و اعمال بد و خوب آنها راه حركت و مقصد را پيدا كنيم و با آرامش كامل بسوي مقصد حركت كنيم. بايستي آنچه از راه كه گذشتگان پيموده اند براي خود ضبط كنيم و خود نيز به حركت ادامه دهيم و چيزي به آن بيفزاييم. پس يكي از دانش هاي واجب و لازم آشنائي به تاريخ است. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)