چرا امام زمان عج را امام عصر نامیدند؟

كلمه عصر و عصاره و اعصار همه جا به معناي عصاره ‌گيري و نتيجه‌ گيري است. گرچه گفته ‌اند عصر به نام زمان است آنچنان كه یک/چهارم آخر روز را عصر مي‏ نامند وليكن آن زماني به معناي عصر است كه انسان را و يا موجود ديگري را تحت فشار قرار داده و عصارة آن را گرفته است. مثلاً انسان ها از ابتداي طلوع خورشيد تا غروب آن مشغول كارند و از كار خود نتيجه بدست مي ‌آورند. در آن يك/ چهارم آخر روز، مزدكار خود را مي‏ گيرند و يا اين كه در حين كار و كوشش و برخورد با انسان ها تجربه‌ اي بدست مي‌ آورند و بالاخره در آخر روز از فعاليت روزانه خود نتيجه ‌اي بدست مي ‌آورند، روز يك چنين افرادي عصر دارد و آن يك/ چهارم آخر روز آنها را عصر مي ‏نامند. انسان هاي بيكار و كساني كه در روز، تلاش و كوشش نداشته ‌اند و يا از تلاش و كوشش خود نتيجه‌ اي بدست نياورده‌ اند روز آنها عصر ندارد بلكه گذشت مطلق زمان است بدون نتيجه ‌گيري. يك/ چهارم آخر روز را و يا يك/چهارم آخر عمر را و يا يك/ چهارم آخر يك دوره تحول و تكامل را عصر مي ‏نامند. در صورتي كه در اين يك/ چهارم آخر روز و يا آخر عمر و يا آخر قرن نتايج مادي و معنوي كه عصاره كار و كوشش سه چهارم اول روز يا اول عمر بوده است بدست آيد. معناي عصر در ارتباط با انسانها و جوامعي که از انسانها به وجود مي ‏آيد به معناي رشد تربيتي آنها است، زيرا انسانها فقط رشد تربيتي و تکاملي دارند که در اين مسير بعضي جلو مي روند و به ثمر مي‏ رسند و بعضي متوقف مي ‏شوند و بعضي به قهقرا مي‏ روند و ارزش انساني خود را از دست مي‏ دهند. رشد انسانها و يا خسارت آنها در همين چهار بُعد (طول و عرض و عمق و زمان) انجام مي‏ گيرد. يک انسان که به عمر طبيعيِ خود و اجل مسميّ مي‏ رسد تمامي حرکات و فعاليت‏ هاي خود را از ابتداء در همان سه بُعد مکاني (طول و عرض و عمق) انجام مي ‏دهد، تمام فعاليت ‏ها و کوشش‏ هاي او از هر حرکت، خواه مفيد باشد و يا مضر باشد يک نتيجة فکري و علمي بدست مي‏ آید و در انتها مجموعه ‏اي مي ‏شود از درس و دانش‏ ها و عقل و تجربه ‏ها و تمام مسائل ديگر، کليه اين حرکات در بُعد چهارم (زمان) که ابتدا و انتهاي زندگي انسان است به ثمر مي‏ رسد. خصوصاً در يک چهارم آخر زندگي، ثمرات زندگي خود را خوب باشد يا بد باشد مي ‏بيند. پس کلمة عصر از نظر تکامل تکوينيِ انسان و تربيتي او تقريباً در آن يک چهارم آخر زندگي بدست مي ‏آيد. اگر ميانگين زندگي انسان را شصت سال در نظر بگيريم آن پانزده سال آخر زندگي عصر زندگي او به حساب مي‏ آيد و اگر هشتاد سال بگيريم آن بيست سال آخر، عصر هر انساني به حساب مي ‏آيد و اما از نظر تکامل تکويني و رشد عقلي و استعدادي عصر زندگي او همان بُعد چهارم است. خداوند مي‏فرمايد: الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. نتيجه تحقيقات اين است که عصر در آيه شريفه همان بُعد چهارم زماني است. غالباً فعاليت ها در آن يک چهارم آخر مدت، به ثمر مي ‏رسد و آن يک چهارم را عصر مي ‏نامند. انتخاب کلمه عصر هم از اين جهت است که اين دوره زماني که فعاليت ها در آن واقع مي‏ شود انسان را و يا جامعه را تحت فشار قرار مي‏ دهد عصاره اعمال آنها را مي ‏گيرد و در انتها که همان يک چهارم آخر مدت است در اختيار افراد و يا جامعه ها مي ‏گذارد. در نتیجه امام زمان عج را امام عصر می نامند از این جهت که در عصر جوامع، زمان گرفتن نتایج، بعد از این همه فشار و سختی و استیصال کامل، ظهور می کنند تا ثمرات حاصل این مدت را به ارمغان بیاورند. (تفسیر سوره عصر)