Șѐیی

ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی . : ͘ ͘ . ی ی ی . ͘ی یی ی ی ϡ . ǐ ͘ ϡ ی ی . ی ی ی . یʝ ی ی: И ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی یی ی . ی ی ی ی ͘ ی ی ͘ ی ی ی ͘ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی. ǐ ϡ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی Ȑی . ی ی ی ѐ 捘 ی . ǘ ی ی ی ی ʘی ی ی ǎ ی ی ی ϡ ی ʡ ی ǎ ی . ͘ ی ǎ . ی ی ی э ʡ ی ی یی . ی ǐ ی ی ی ʡ ی ی ی یی . ی ی . ǐ ϡ ی یӝ . یی ی ی ϡ . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی یی ی . یی ʡ ی ی . ی ی ی ی ȝ ϡ ی. ی ی ی ʡ ی . ǐ ی ی ی ϡ یی . ( ͘)