آیا تمام کارهای قیامت همه بدست خدا بدون واسطه انجام می‏گیرد؟

خداوند متعال‌ مي ‌فرمايد: والملك‌ يومئذ لله‌ يا يوم‌ لايملك‌ نفس‌ لنفس‌ شيئا" والامر يومئذ لله‌. آيا كارهاي‌ قيامتي‌ همه‌ و همه‌ بدست‌ خدا است‌ و بدون‌ واسطه‌ انجام‌ مي ‌گيرد و يا كارهاي‌ قيامتي‌ مانند كارهاي‌ ديني‌ و دنيايي‌ گرچه‌ بدست‌ خدا است‌ وليكن‌ بوسيله‌ انسان‌ انجام‌ مي‌گيرد؟ همه‌ جا زندگي‌ آخرت‌ و قيامت‌ را از انسان‌ هاي‌ آخرتي‌ جدا مي دانند و تمام‌ بشريت‌ را از انبياء و اولياء و ائمه‌ اطهار (ع‌) و فرشته‌ ها و ملائك‌ را در معرض‌ حساب‌ خدا قرار مي ‌دهند و مي ‌گويند همه‌ کس‌ لازم‌ است‌ در برابر خدا باشند و حساب‌ اعمال‌ خود را پس‌ بدهند، خواه‌ امام ‌هاي‌ معصوم‌ باشند و يا پيامبران‌ و اولياء خدا. مسلم‌ است‌ كه‌ همه‌ جا در طول‌ تاريخ‌ دين‌ خدا، چه‌ از جهت‌ تعليم‌ و تربيت‌ باشد و چه‌ هم‌ در جهت‌ حكومت‌، بدون‌ واسطه‌ نبوده‌ و نخواهد بود. وقتي‌ آيه‌ سوره‌ نبأ كه‌ دلالت‌ بر قيامت‌ مي‌ كند نازل شد همه‌ گفتند صددرصد قيامت‌ است‌ وليكن‌ رسول‌ خدا فرمودند: نبأ عظيم‌، علي‌ (ع‌) است‌ و قيامت‌ با قيام‌ او بپا مي ‌شود. به‌ همين‌ منظور خداوند آن‌ دو يادگار بزرگ‌ پيامبر اسلام‌ را در طول‌ تاريخ‌ حفظ‌ كرده‌ است،‌ يكي‌ قرآن‌ و ديگري‌ عترت‌ كه‌ حضرت‌ ولي‌عصر امام‌ زمان‌ باشد. اگر دين‌ خدا بدون‌ واسطه‌ هايي‌ كه‌ خدا آنها را معرفي‌ نموده‌ قابل‌ اقامه‌ بود لازم‌ نبود اين‌ دو كتاب‌ ثابت‌ و ناطق‌ را حفظ‌ كند. دليل‌ قرآني‌ كه‌ قيامت‌ بدون‌ واسطه‌ انسان‌ كامل‌ قابل‌ ظهور نيست‌ تفسير تمامي‌ آيات‌ و كلمات‌ قيامت‌ است‌ كه‌ به‌ قيام‌ امام‌ زمان‌ تفسير شده.‌ خداوند در سوره‌ قاف‌ كه‌ مربوط‌ به‌ قيامت‌ است‌ دو نفر انسان‌ را طرف‌ خطاب‌ قرار مي‌ دهد و مي ‌گويد القيا في‌ جهنم‌ كل‌ كفار عنيد يعني‌ هر كافر معاندي‌ را در جهنم‌ حبس‌ كنيد. اين‌ خطاب‌ به‌ دو نفر است‌. يكي‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) و ديگري‌ حضرت‌ علي‌ (ع‌) است.‌ تفسير به‌ وجود آنها شده‌ است‌. پس‌ بطوركلي‌ تمام‌ كارهاي‌ حكومتي‌ و تربيتي‌ خداوندمتعال‌ بوسيله‌ واسطه‌ ها انجام‌ مي ‌گيرد و اين‌ واسطه ‌ها كه‌ انبياء و اولياء باشند هرچه‌ كاملتر باشند بهتر مي‌ توانند مسائل‌ تربيتي‌ و حكومتي‌ خداوند متعال‌ را به‌ بشريت‌ برسانند. بندگان‌ خداوند مانند لوله ‌هاي‌ كوچكي‌ هستند متصل به‌ اقيانوس‌ وجود، گرچه‌ اقيانوس‌ نامتناهي‌ است‌ وليكن‌ مجاري‌ آب‌ به‌ اندازه‌ ظرفيت‌ خود مي‌ تواند علم‌ و حكمت‌ الهي‌ را به‌ جامعه‌ انتقال‌ دهد، به‌ همين‌ مناسبت‌ دين‌ پيامبران‌ گذشته‌ محدود بوده و‌ هر يك‌ از آنها چند صفحه ‌اي‌ از كتاب‌ خدا را توانسته‌ اند تعليم‌ دهند، وليكن‌ نوبت‌ به‌ اسلام‌ كه‌ مي ‌رسد اين‌ چهارده نفر كه‌ انسان‌ كامل‌ هستند تمامي‌ علم‌ الهي‌ بوسيله‌ قرآن‌ و بيانات‌ ائمه‌ اطهار در اختيار جامعه‌ بشريت‌ مي ‌گذارند. پس‌ دوران‌ تربيت‌ الهي‌ بوسيله‌ اين‌ انسان‌ هاي‌ كامل‌ تكميل‌ مي ‌گردد و بعد دوران‌ حكومت‌ بر پايه‌ اين‌ تربيت‌ شروع‌ مي ‌شود. همانطور كه‌ اين چهارده نفر علم‌ كامل‌ الهي‌ را در اختيار بشريت‌ گذاشته‌ اند و خداوند دين‌ و مكتب‌ ديني‌ خود را به‌ وسيله‌ آنها كامل‌ نموده‌ است، فيوضات‌ و بركات‌ حكومتي‌ خود را هم‌ بوسيله‌ همين‌ انسان ‌ها در اختيار بشر مي ‌گذارد. وعده‌ هايي‌ كه‌ خدا در قرآن‌ بوسيله‌ انبياء و بوسيله‌ دعاها به‌ بشريت‌ داده‌ است‌، ارقام‌ بدون‌ حساب‌ است‌ تمامي‌ اين ها مواعيد الهي‌ است‌، تنها كسي‌ كه‌ به‌ اين‌ وعده‌ ها وفا مي‌ كند و به‌ ثمر مي‌ رساند، امام‌ زمان‌ (عج‌) است. ‌(تفسیر سوره واقعه)