رجعت اموات چگونه رخ میدهد؟

ابتدا مردم‌ معاصر آن‌ حضرت‌ كه‌ پيش‌ از زمان‌ ظهور مرده‌ يا كشته‌ شده‌ اند به‌ زندگي‌ برمي‌ گردند و براساس‌ همان‌ تصفيه‌ الهي‌ توسط‌ آن‌ حضرت،‌ مظلومين‌ و مؤمنين‌ يك‌ طرف‌ و ظالمين‌ و كفّار طرف‌ ديگر قرار مي‌ گيرند و تمام‌ عذابها از مظلومين‌ به‌ ظالمين‌ برمي‌گردد. به‌ دنبال‌ رجعت‌ فرزندان‌ مؤمن‌ و كافر، پدران‌ مؤمن‌ و كافر زنده‌ مي‌شوند تا هركس‌ زنده‌ مي شود با كساني‌ محشور شود كه‌ با آنها زندگي‌ كرده‌ و در ميان‌ آنها مرده‌ است‌. همينطور نسل‌ معاصر آن‌ حضرت‌ جلو از نسل‌ بعد زنده‌ مي ‌شود. برعكس‌ توالد و تناسل‌ كه‌ پدران‌ پيش‌ از فرزندان‌ هستند و فرزندان‌ تحويل‌ پدران‌ داده‌ مي‌ شوند، در رجعت‌ اموات،‌ فرزندان‌ جلوتر زنده‌ مي ‌شوند و پدران‌ بعد از آنها تحويل‌ فرزندان‌ داده‌ مي ‌شوند و همينطور آنها كه‌ در زندگي‌ دنيا اول‌ بوده ‌اند در رجعت‌ آخرند. اول‌ قرن‌ چهارده‌ زنده‌ مي‌ شود و بعد قرن‌ سيزده‌ تحويل‌ آنها داده‌ مي‌ شوند و بعد قرن‌ دوازدهم‌ و ده‌ و نه‌ و هشت‌ الي‌ آخر. همانطور كه‌ آدم‌ و حوا در خلقت‌، اول‌ بوده ‌اند در رجعت‌ آخرند. بر مبناي‌ اين‌ ترتيب‌ پدران‌ با فرزندان‌ خود محشور مي‌ شوند. قرن‌ پدران‌ تحويل‌ قرن‌ فرزندان‌ داده‌ مي‌ شود تا آخر. حديثي‌ از پيغمبر اكرم‌ (ص‌) مشهور است‌ كه‌ تا من‌ و امّت‌ من‌ داخل‌ بهشت‌ نشويم‌، امتهاي‌ گذشته‌ و پيغمبران‌ آنها داخل‌ بهشت‌ نمي‌ شوند. و باز روايتي‌ از آن‌ حضرت‌ است‌ كه‌ فرموده ‌اند: «انا الحاشر يحشرالناس‌ علي‌ قدمي‌». يعني‌ من‌ مردم‌ را در قيامت‌ زنده‌ مي‌ كنم‌. مردم‌ بر دو قدمي‌ من‌ يعني‌ در خط‌ دين‌ من‌ زنده‌ مي ‌شوند. معناي‌ اعاده‌ اموات‌ هم همين‌ است‌            ‌ درست‌ نبود اگر خداوند آنها را بعد از اين كه‌ از خواب‌ بيدا شدند اجازه‌ دهد با غير نسل‌ معاصر خود محشور شوند. خداوند اينطور مقدّر كرد كه‌ بعد از بيدارشدن‌ و شناخته ‌شدن‌ دو مرتبه‌ بخوابند و در قيام‌ امام‌ زمان‌ (عج‌)  با نسل‌ معاصر خود كه‌ مظلوم‌ به‌ ظلم‌ آنها واقع‌ شده ‌اند و از شهر فرار كرده ‌اند، زنده‌ شوند. همينطور شهداي‌ كربلا با همان‌ مردمي‌ كه‌ آنها را كشته‌ اند زنده‌ مي ‌شوند و از آنها انتقام‌ مي‌ گيرند. هر امامي‌ با مردم‌ زمان‌ و يا طاغوت‌ ظالم‌ خودش‌ و هر پيغمبري‌ با امّت‌ زمان‌ خود و قاتل‌ خودش‌ زنده‌ مي ‌شود. (تفسیر سوره کهف)