هدف از اجرای سنت‏ ها براي‌ پيشگيري‌ از تضييع‌ حقوق‌ و تحصيل‌ عدالت‌ اجتماعي است.

يكي‌ از راه هاي‌ بزرگي‌ كه‌ خيانتكاران‌ امكان‌ خيانت‌ پيدا مي كنند و محرومين‌ حقوقشان‌ ضايع‌ مي شود، قرض‌ و طلب ها و تجارت‌ است‌ كه‌ انسان هاي‌ مؤمن‌ و سالم‌ روي‌ اطمينان‌ و اعتماد، مال‌ خود را در اختيار ديگران‌ مي گذارند و شاهد و بينه‌ ندارند. انسان هاي‌ نيك‌ نفس‌ و پاك‌ دل‌ ديگران‌ را مانند خود مي شمارند و مقدرات‌ خود را به‌ دست‌ آنها مي سپارند از اين‌ راه‌، براي‌ بدكاران‌ امكانات‌ سرقت‌ و خيانت‌ پيدا مي شود و راه‌ خيانت‌ باز مي گردد. قاضيان‌ هم‌ دليل‌ و برهاني‌ ندارند كه‌ حقوق‌ ضايع‌ شده‌ را به‌ صاحبش‌ برگردانند. اين‌ آيات‌ در زماني‌ نازل‌ شد كه‌ دنياي‌ آن‌ روز و مخصوصا عربستان‌ كتاب‌ و دفتر و شاهد و امضاء نداشته ‌اند. از اين‌ راه‌ يا رابطه‌ تجاري‌ آنها قطع‌ بوده‌ و يا حقوق‌ ضايع‌ مي شده ‌است‌. خداوند با نزول‌ اين‌ آيات‌ دست‌ خيانت كاران‌ را بست‌ و راه‌ قضاوت‌ را تا رسيدن‌ به‌ عدالت‌ اجتماعي‌ آسان‌ كرد. خداوند براي‌ جلوگيري‌ از تضييع‌ حقوق‌ در اثر عمد و عناد و يا سهو نسيان‌ مقدمات‌ بسياري‌ فراهم‌ كرده ‌است‌. از آن‌ جمله‌ حوادث‌ اجتماعي‌ را كه‌ پايه‌ حقوق ‌انسان ها نسبت‌ به‌ يكديگر مي شود در معرض‌ نمايش‌ و آرايش‌ مردم‌ قرار داده‌ و رسول‌ خدا در سنت هاي‌ عالي‌ اسلامي‌ خود دستور داده‌ است‌ كه‌ يكچنين‌ مسائلي‌ را بر مردم‌ به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شود مانند ازدواج‌ و تولد و وفات.‌ در ازدواج‌ مقرر شده‌ است‌ كه‌ جشن‌ بگيرند وليمه‌ بدهند از ميهمانان‌ پذيرائي‌ كنند. زن‌ و شوهر هركدام‌ براي‌ عقد ازدواج،‌ وكيل‌ بگيرند. وكيل‌ آنها يك‌ روحاني‌ دانشمند و آشناي‌ به‌ حقوق‌ اسلامي‌ باشد. زن‌ و شوهر را هم‌ به‌ حقوق‌ ازدواج‌ و زن‌ و شوهري‌ آگاه‌ كند و تمامي‌ اين‌ مسائل‌ برابر مردم‌ به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شود و همچنين‌ در مسائل‌ طلاق‌ بايستي‌ دو نفر عادل‌ واقعي‌ شاهد وقوع‌ طلاق‌ باشند و براي‌ ولادت‌ فرزندان‌ جشن‌ بگيرند وليمه‌ بدهند و يا در خريداري‌ منزل‌ و تغيير مكان‌ و در خروج‌ و ورود از مسافرت هاي‌ طولاني‌ مانند سفر حج‌ براي‌ شهرهاي‌ دور از مكه‌ وليمه‌ داده‌ شود.  تمامي ‌اين‌ سنت ها براي‌ پيشگيري‌ از تضييع‌ حقوق‌ و تحصيل‌ عدالت‌ اجتماعي ‌مي باشد و از آن‌ جمله‌، مسئله‌ وفات‌ است‌ كه‌ در سنت‌ رسول‌ خدا مقرر شده‌ در منظر عموم‌ مردم‌ باشد. افراد جامعه‌ را از مرگ‌ يك‌ انسان‌ باخبر كنند. مردم‌ به‌ خانه‌ صاحب‌ ميت‌ بروند شاهد غسل‌ و كفن‌ و دفن‌ او باشند، از جنازه‌ او تشييع‌ كنند و نماز ميت‌ بخوانند و شاهد دفن‌ و تلقين‌ ميت‌ باشند و قبر او را علامت گذاري‌ كنند. همه‌ اين‌ مسائل‌ براي‌ اين ‌است‌ كه‌ حقوق‌ اجتماعي‌ محفوظ‌ بماند،  از جنگ‌ و نزاع‌ جلوگيري‌ شود. علاوه‌ بر تمامي‌ اين‌ مسائل‌ كه‌ انسانها را شاهد حقوق‌ يكديگر قرار مي دهد در اين‌ دو آيه‌ شريفه‌ هم‌ دستور كتابت‌ داده‌ است‌ تا ازاين‌ راه ها، جامعه‌ را به‌ عدالت‌ كامل‌ الهي‌ برساند و ستمكاران‌ را از جامعه‌ منزوي‌ و يا تبعيد نمايد. (تفسیر سوره بقره)