شرط اصلاح جامعه و زندگی انسان‏ها چیست؟

در يك‌ حديثي‌ حضرت‌ رسول‌ اكرم ‌(ص‌) مي ‌فرمايد كه هر عملي‌ كه‌ براي‌ خدا انجام‌ مي‌ گيرد، حقيقت‌ دارد و هر عملي‌ كه‌ حقيقت‌ داشته‌ باشد تصويب‌ مي‌ شود و هر عملي‌ كه‌ تصويب‌ شود از آن‌ عمل‌، نورانيت‌ در انسان‌ به‌ وجود مي‌ آيد و با آن‌ نورانيت،‌ سطح‌ علم‌ و دانش‌ انسان‌ بالا مي ‌رود و حقيقت‌ را آن‌ چنان‌ كه‌ هست‌ مي‌ شناسد. اين‌ جمله‌ شريفه‌ مربوط‌ به‌ هدفي‌ است‌ كه‌ انسانها مي ‌توانند از اعمال‌ خير خود داشته‌ باشند. هدف‌ يعني‌ همان‌ چيزي‌ كه‌ از كار و كوشش‌ و فعاليت‌ خود مي‌ خواهيم‌ و سعي‌ مي ‌كنيم‌ در مسير كار و كوشش‌ خود را به‌ آن‌ برسانيم‌. عده‌ اي‌ براي‌ جمع‌آوري‌ مال،‌ تلاش‌ مي‌ كنند و عده ‌اي‌ براي‌ كسب‌ مقام‌ و شهرت‌، زحمت‌ مي ‌كشند. هر انساني‌ از كار و كوشش‌ خود هدف‌ معيني‌ دارد. دين‌ مقدس‌ اسلام‌ در راهنمائي ‌هاي‌ خود عقيده‌ دارد كه‌ اگر هدف‌ مردم‌ در زندگي‌ اصلاح‌ نشود زندگي‌ آنها و جامعه‌ آنها هرگز اصلاح‌ نمي‌ شود تا زماني‌ كه‌ انسانها وحدت‌ هدف‌ پيدا نكرده ‌اند دست‌ به‌ گريبان‌ جنگ‌ و نزاع‌ و اختلاف‌ خواهند بود. يگانه‌ عامل‌ صلح‌ جهاني‌ و عدالت‌ جهاني،‌ وحدت‌ هدف‌ است‌ كه‌ همه‌ انسانها با هم‌ فقط‌ يك‌ نتيجه‌ را و وصول‌ به‌ يك‌ حقيقت‌ را هدف‌ خود قرار دهند و به‌ سوي‌ آن‌ حركت‌ كنند. اسلام‌ مي‌گويد هدف‌ همه‌ انسانها در كار و كوشش‌ فقط‌ و فقط‌ بايستي‌ خدا و حقيقت‌ باشد. هركسي‌ آن‌ چنان‌ كار كند كه‌ نتيجه‌ كار او جلب‌ رضايت‌ خدا باشد، از كار و كوشش‌ خود فقط‌ خدا را بخواهد و منظورش‌ قرب‌ به‌ خدا باشد خداوند در قرآن‌ مي‌فرماید: انما اعظكم‌ بواحده‌ ان‌ تقوموالله.  فقط‌ من‌ شما را به‌ يك‌ چيز نصيحت‌ مي‌ كنم‌ و آن‌ اين‌ است‌ كه‌ در قيام‌ و قعود، هدفتان‌ فقط خدا باشد. هر كاري‌ كه‌ در زندگي‌ انجام‌ مي‌دهيد به‌ منظور جلب‌ رضاي‌ خدا باشد. در يك‌ آيه‌ ديگر در سوره‌ بقره‌ خداوند مي‌فرمايد: اگر در دايره‌ ولايت‌ خدا و اطاعت‌ رسول‌ خدا قرار گيريد و هر كاري‌ كه‌ انجام‌ مي‌ دهيد روي‌ برنامه‌ دين‌ و اطاعت‌ خدا باشد با يك‌ چنين‌ نيتي‌ تمام‌ حالات‌ شما و كارهاي‌ شما مانند نماز و روزه‌ و حج‌ و جهاد ثواب‌ دارد. خواب‌ شما بيداري‌ شما رفتن‌ شما، آمدن‌ شما همه‌ و همه‌ مايه‌ تقرب‌ شما به‌ خدا مي ‌شود. همين‌ نتائجي‌ را كه‌ از نماز و روزه‌ و ساير عبادتها مي ‌بريد، از خواب‌ و استراحت‌ هم‌ براي‌ شما حاصل‌ مي‌ شود. براي‌ اين كه‌ روي‌ اين‌ برنامه‌، شما مانند مأموري‌ هستيد كه‌ اوامر الهي‌ را براي‌ جلب‌ رضاي‌ او امتثال‌ مي ‌كنيد. خواه‌ امر خدا امر به‌ عبادت‌ و جهاد باشد يا امر به‌ خواب‌ و استراحت‌ باشد. شما در اين‌ حال‌ مانند مسافريني‌ هستيد كه‌ به‌ سوي‌ خدا در حركت‌ هستيد كه‌ تمام‌ كارهاي‌ شما و احوال‌ شما قدم‌ به‌ قدم‌ شما را به‌ مقصد نزديك‌ مي‌ كند. (کتاب شجره طوبی)