زندگي بهشتي چگونه ساخته می‌شود؟

آنچه مسلم است اين مسئله است كه زندگي بهشتي بستگي به درخت و بوستان بهشت ندارد، بلكه علم و معرفت و دانش و بينش و خداشناسي، بهشت است. بهشت به وجود انسان‌ های بهشتي بستگي دارد و اين جملاتي را كه خدا در قرآن درباره بهشت مي‌ فرمايد، مثل: «جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار»، این‌طور فكر می‌ کنند كه باغي است و از زير درخت‌ ها نهر جاري است. اين تعريف، مناسب با آيه قرآن نيست. آن باغي كه از آن نهرهاي لذت و نعمت جريان پيدا مي‌ كند، خودِ انسان است. انسان‌ های بهشتي، مجهز به علم و قدرت خدا مي‌ شوند. همانطور که خداوند با علم و قدرتي كه دارد آنچه مي‌ خواهد مي ‌سازد، انسان ‌های بهشتي نيز يك چنين علم و قدرتي پيدا می ‌کنند كه آنچه مي‌ خواهند می‌ شود. اگر به درختي دستور دهند كه ده‌ ها تن ميوه هاي مختلف برايم فراهم كن به محض خواستن، ميوه ‌ها از شاخه هاي درخت مانند نهر جريان پيدا مي ‌كند و هر چيز ديگر. چنان مجهز به علم و قدرت خدا مي‌ شوند كه اگر ساعتي در كوير باشند آن بيابان خشك را تبديل به باغ بهشت مي ‌كنند. خداوند تعالي قدرت خود را كه تعريف مي ‌كند مي ‌فرمايد: آنچه بخواهم به محض خواستن می‌ شود. خدايتعالي برای ساخت و ساز معطلي ندارد و قدرت محيط و مسلط او بر اشياء در يك آن آنچه بخواهد مي ‌سازد و انسان بهشتي هم این‌طور مسلط می ‌شود. زن و مرد بهشتي از مسير معرفت به خدا و اولياء خدا آنچه بخواهند فوري می‌ شود. بخواهند از مشرق به مغرب و از زمين به آسمان بروند، فوري می‌ روند و بخواهند از میلیون‌ها میهمان خود پذيرایی كنند آنچه بخواهند آماده می ‌شود. يك چنين معارفي و يك چنين انسان ‌هایی، بهشتند. چنين وضعي بستگي به اين دارد كه در اطاعت خدا باشند تا به علم و معرفت مجهز شوند و با آن، تجهيزات، زندگي بهشتي برايشان داير شود. پس بهشت، انسان است نه باغ و بوستان. باغ و بوستان به اراده انسان ساخته می‌ شود. در احاديث حكومت امام زمان (ع) گفته ‌اند كه ايشان گاهي میلیون‌ ها نفر از دوستان خود را به فضا مي‌ برد و آن‌ها را ميان ستاره‌ ها گردش می ‌دهد تا مخلوقات عجيب آسمان را از نزديك ببينند. موقع حركت منادي صدا مي ‌زند كه هيچ كس آب و غذا و وسيله اي با خود بر ندارد زيرا امام به قدرت الهي مجهز است كه هر جا بروند و هرچه بخواهند فوري برايشان آماده می ‌شود. احتياج به كار و زحمت برای تهيه مايحتاج خود ندارند. مجهز به دعاي مستجاب، يا مجهز به علم و قدرت خدا هستند. يك چنين حالات و حركات و علم و معرفتي كه در انسان به وجود مي‌ آيد، سرمايه بهشت است. بهشت، انسان ‌های خوبند كه به محض خواستن، بيابان را تبديل به باغ و بوستان می ‌کنند نه باغ و بوستاني مانند دنيا كه بد و خوب در كنار هم و مزاحم يكديگر باشند. (تفسیر سوره کوثر)