چقدر پل عبور براي نجات زياد است و عبور از آن پل ها براي نجات كم است.

انسان دو نوع مسافرت دارد: يك مسافرت انتقالي از مكاني به مكاني و از شهري به شهر ديگر و يك مسافرت تكاملي از نقص به كمال . از ضعف به قوت و قدرت. از جهل به علم و دانش، از خطرات و مهلكات بسوي نجات و خوشبختي، وادي ها و دره هاي خطرناكي كه در مسير سفر تكاملي وجود دارد يا پيدا مي شود به مراتب خطرناكتر است از وادي ها و دره هاي حركات انتقالي. بزرگترين وادي هولناك در حركت انتقالي سقوط در دره كفر و نفاق است. انسان در اين سقوط گرفتار دزدان و شياطين و راهزنان مي شود. آنها يا انسان را به بردگي مي كشند و او را كار مي زنند از منافع وجودي او استفاده مي كنند و اگر در سنين پيري و فرسودگي قرار گيرد كه حياتش و بقائش بهره اي براي استثمارگران ندارد جز اين كه زحمت است، در اين صورت او را از بين مي برند. در همين وضعيت جهل و ناداني وارد زندگي آخرت مي شود، در عذاب آنها با آنها محشور است تا روزي كه راه نجات و وسايل نجات را كه ايمان به خدا باشد بشناسد و به خدا متوسل شود و خدا او را از مهلكه نجات دهد. لذا گفته اند هر گناه كبيره اي مانند چاه عميقي است كه سر راه مسافرين كنده باشند، انسانها درحال عبور ندانسته و نشناخته درآن چاه عميق سقوط مي كنند نه خود مي تواند خود را نجات دهند نه هم كسي آنها را مي بيند و مي شناسدكه نجات دهد جز اين كه رابطه اي با خدا داشته باشد. شرك و نفاق از آن چاه هاي عميق است، گناهان كبيره ديگر مثل ظلم و خيانت يا روابط نامشروع دزدي و سرقت همه اين ها چاه هاي ويل در مسير حركت تكاملي انسانها مي باشد. انسانهايي كه درتاريخ سقوط كرده اند مانند شدادها و نمرودها و فرعون ها يعني انسانهايي كه مستحق لعن و نفرين هستند. بشريت به ظلم آنها مبتلا بوده و بوسيله آنها گرفتار مصيبت ها و خطراتي شده همه كس آنها را لعنت مي كنند و اگر بتوانند از آنها انتقام مي گيرند، خداوند براي اين كه انسانها در مسير تكامل و ترقي در يك چنين وادي هاي خطرناكي سقوط نكنند ابتدا به آنها دستور مي دهد كه از همان روز اول حركت زماني كه به عقل و شعور مي رسند خود را بيمه خدا كنند به پناه خدا بروند و از خداوند تقاضاي حفاظت و حمايت نمايند. اين همه سفارشات و دستورات كه بگويند: بسم الله الرحمن الرحيم و اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رمز بسم الله يعني به خدا توكل نمودن و از خدا كمك خواستن و رمز اعوذ بالله يعني از شر شياطين ، ظالمان ، استثمارگران و گمراه كنندگان به پناه خدا رفتن و خدا را بعنوان وسيله نجات شناختن. با اين دو رمز كه كمك از خدا و پناهندگي به خدا باشد خداوند برنامه هاي تكاملي و ترقي در اختيارش مي گذارد او را با اعمال و اخلاق شايسته و پيروي از خط انبياء و اولياء مربوط به خود و پيغمبران مي كند. اخلاق حسنه به آنها مي آموزد. طوري تو را مي پروراند كه محبوب خدا و انبياء و تمامي افراد بشر باشد . در دنيا به سلامتي زندگي مي كند همه كس او را دوست دارند با او دشمني ندارند و اگر هم دشمني در كمين داشته باشد خدا ضامن است كه او را از شرّ دشمنان حفظ كند. در تاريخ گذشتگان كه بعضي انسانها به ظلم و گناه مبتلا بوده اند و گرفتار مصيبت ها و خطرات بزرگي شده اند به عذاب الهي يا به نفرين پيامبران از دنيا رفته اند. خداوند داستان آنها را ذكر مي كند، اخلاق و اعمال خطرناك آنها را براي آيندگان بازگو مي كند و به آيندگان اجازه عبور و اعتبار مي دهد يعني شما خطراتي كه گذشتگان داشته اند اشتباهاتي كه آنها دانسته اند و به عذاب خلقي يا الهي مبتلا شده اند. شما اشتباهات يا خطاهاي آنها را پل عبور قرار دهيد. سعي كنيد مثل آنها اشتباه نكنيد مانند آنها به كسي ظلم و ستم ننمائيد، مانند آنها كافر و منافق نباشيد، رابطه خود را با خدا حفظ كنيد.كساني كه از حوادث گذشتگان درس مي گيرند و از تكرار آن حوادث براي خود و زندگي خود نتيجه مي گيرند، اين نتيجه گيري ها را اعتبار يا درس عبرت مي گويند. مولا امير المومنين علي (ع) مي فرمايند: ما اكثر العبر و اقل الاعتبار يعني چقدر پل عبور براي نجات زياد است و عبور از آن پل ها براي نجات كم است. باز هم آيندگان در مسير زندگي و حركت به سوي كمال چشم خود را مي بندند و به دره هاي عميقي كه گذشتگان پرت شده اند خود را پرت مي كنند و انسان گاهي در خيابان و بازار با كسي روبرو مي شود كه مفلوك و بدبخت است سر كوچه ها مي نشينند به انتظار اين كه كسي به او رحم كند وقتي در حال او جستجو مي كنند مي بينند انسان گناهكاري بوده رعايت حق خدا و بندگان خدا را ننموده از مسير اعمال نامشروع يا بي باكي در خط زندگي مثل اعتياد به چنين مصيبت هايي مبتلا شده. بعضي ها كه شاهد يكچنين بدبختي هايي مي شوند از بدبختي آنها پند مي گيرند و راهي كه مخالف راه سقوط آن هاست براي خود اتخاذ مي كنند. پس بدبختي يك انسان باعث خوشبختي كساني مي شود كه از آن بدبختي متنبه شده اند و انسان ديگري كه با آنها روبرو مي شود بدون تفكر و تأمل راه و روش آنها را مي گيرد و او هم در دره هلاكت سقوط مي كند. مرد اول را معتبر مي گويند يعني از منظره بدبختي ديگران درس گرفت و خود را خوشبخت نمود و مرد دوم را مانند نابينايان مي شناسند كه چاله سقوط را ناديده مي گيرد و خود را مثل آن ها در زندگي ساقط مي كند. (تفسیر سوره قصص)