ارث و ديات مربوط به ارزش زن يا مرد نيست.

اصالت زن در حرکت، اين است که همه جا حرکت براي تکامل صورت مي گيرد. ارزش زن در مکتب اسلام بيش از اين ها است که در جامعه شناخته شده و مردان از قدرت خود استفاده نموده زنان را به استثمار کشيده اند. امام صادق (ع) در تعريف آنها مي فرمايد: بعد از نعمت اسلام که سرمايه حيات ابدي بشر هستند، نعمتي بالاتر از زن پاک و نجيب وجود ندارد که سرمايه بزرگ براي شوهر و فرزندان است. کساني که انسان را در حدّ حيوان قرار مي دهند و به پول قيمت گذاري مي کنند، اگر زن و مرد با هم تفاوت نفساني مي داشتند، مرد به قصاص زن کشته نمي شد. مثلا اگر حيواني يک ميليون يا بيشتر ارزش داشته باشد و مردي آن حيوان را عمداً به قتل برساند، مجبور به پرداخت قيمت مي شود وليکن قصاص نمي شود، وليکن اگر مرد دانشمندي دختر يکساله يا پيرزن نود ساله را عمداً به قتل برساند، به قصاص کشته مي شود زيرا نفوس انسانها، زن يا مرد برابر يکديگرند. نفس مرد در قصاص زن و نفس زن در قصاص مرد کشته مي شود. اما ارث و ديه مربوط به خسارت هاي مالي و مادي است که از قتل خطا يا عمد، پيدا مي شود مربوط به ارزش زن يا مرد نيست. مردها که منشاء توليد و تهيه مال و ثروت هستند مسئوليت زندگي به عهده آنها است. مأمور تهيه مخارج زندگي زن و فرزندان هستند. نفع مالي آنها بيشترو خسارت قتل آنها زيادتر است. به همين دليل خداوند سهم الارث آنها را زيادتر قرار داده است زیرا مخارج بيشتر را به عهده آنها گذارده است. مرد در خواستگاري زن ثروتمند يا کارمند باشد چون مأموريت و مسئوليت بيشتر به عهده اوست، پس بايستي بيشتر به او کمک شود دو نفر برادر و خواهر که يکي از آنها مثلا ده هزار تومان ارث مي برد و ديگري پنج هزار تومان وقتي که ازدواج مي کند خواهر پنج هزار تومان مي گيرد، پس اگر ارزش به مال است، زن پنج هزار تومان جلو افتاده است. همچنين در قتل عمدي يا اشتباهي کسي که مَرد را مي کُشد بيشتر خسارت مالي به خانواده زده است ازکسي که زن را به قتل مي رساند. کسي که مرد را مي کُشد، ده دهزار تومان خسارت زده وکسي که زن را مي کشد، پنج هزار تومان خسارت مالي وارد کرده است. باید نصف ديه او را بپردازد يعني قاتل با کشتن زن پنج هزارتومان خسارت وارد مي کند. پس بايستي خسارت را به ورثه مرد بپردازد. در  اينجا باز کساني که مي خواهند زنان را نسبت به دين مقدس اسلام بدبين کنند مي گويند ورثه زن که مي خواهند قاتل مادر خود را قصاص کنند ممکن است اضافه ديه را نداشته باشند تا قصاص کنند در نتيجه بايستي قاتل مادر خود را زنده ببيند و عقده اي شوند که نتوانند از قاتل مادرشان انتقام بگيرند. جواب اينست که امام مسلمانان بايستي از بيت المال به آنها کمک کند تا اضافه ديه را بپردازند و بتوانند قاتل مادر يا خواهر خود را به قصاص به قتل برسانند. هرگز جايز نيست ورثه زن از حق مشروعشان محروم و ممنوع شوند. با اين مقدمات ثابت مي شود که ازنظر ارزش زنان با مردان مساوي و يا بالاتر و اين ارث و ديات مربوط به ارزش زن يا مرد نيست. آنها حيوان نيستند که به مال خريد و فروش شوند. (تفسیر سوره تحریم)