اثبات حتمیت وقوع قیامت :

اِنما تُوعَدُونَ لَصادِق (5) وَ اِنَّ الذينَ لَواقِع (6)

دنباله اين قسم ها آيه 5 6 است که خداوند مي فرمايد آنچه به شما وعده داده مي شود حقيقت دارد در وعده هاي خدا شک شبهه نداشته باشيد چقدر زياد خداوند متعال در آيات قرآن وآثار ديني و علمي ائمه اطهار (ع) اصرار و تکرار و تاکيد مي کند که مردم در وقوع قيامت و ظهور زندگي آخرت شک شبهه نداشته باشند شک در زندگي آخرت براي انسانها مانند شک مسافرين است در آن شهري که به سوي آن حرکت مي کنند آيا مسافري پيدا مي شود که نداند به کجا مي رود و يا شک داشته باشد در شهري که به سوي آن حرکت کرده است اگر در شهر مقصد شک پيدا مي کرد و يا يقين مي دانست که چنين شهري وجود ندارد مسافرت نمي کرد در عالم و در تاريخ و در طبيعت و در زمين و آسمان حرکتي بدون مقصد واقع نشده و قابل نيست واين زندگي انسانها يک نوع حرکت است از خاک به عالم افلاک از نطفه به جنين از جنين به دنيا و به دوران کودکي و جواني چطور مي شود اين حرکت همگاني عظيم بدون مقصد باشد . پس خدائي که ما را درمسير زندگي به راه انداخته حتماٌ مي خواهد ما را به جائي ببرد که آنجا مقصد زندگي ما مي باشد کساني که خيال مي کنند انسانها براي مرگ آفريده شده اند که زنده شوند و بميرند و اين موت و حيات از ازل تا به ابد ادامه دارد تکرار مي شود خيلي احمقانه و جاهلانه فکر کرده اند آنها حرکت کاروان را ديده اند وليکن مقصد کاروان را نديده اند به علاوه اين همه نشانها و علامت ها از زندگي آخرت در تاريخ نمايان شده است. زندگان مردگان را خواب ديده اند و مردگان با زندگان تماس گرفته اند و با معجزه پيغمبران خيلي زياد حيات مردگان تکرار شده از معجزات مشهور حضرت عيسي عليه السلام زنده شدن مرده اي به نام العاذار بوده است که بعد از مرگ 30 سال زندگي کرده و يا 70 نفري که با حضرت موسي به کوه طور رفته اند و هزارها انساني که از وبا فرار کرده بودند و مرده بودند به تقاضاي حزقيل پيغمبر زنده شدند و به زندگي خود ادامه دادند حقيقت اين است که کفار و منکرين قيامت کورند مانند حيوانات به جز علف و خوراک چيزي نمي فهمند همانطور که منکر خدا هستند منکر قيامت و منکر حساب وکتابند خدا در اين دو آيه با تاکيدات زياد و قسم خوردن مي فرمايد آنچه به شما وعده داده اند حقيقت دارد و دين خدا و حکومت ديني خدا واقعيت دارد . (تفسیر سوره ذاریات)