چرا خداوند انسان ها را از ثروت طلبي وکوشش انسانها را در جمع مال و ثروت ملامت کرده است؟

هر کس در زندگي هدف خود را فقط مال و ثروت ميداند به ثروتمندان تاريخ نگاه کند ببيند آنها چه وضعي پيدا کرده اند ثروت پرستان خواهي نخواهي از دو راه آلوده به ظلم و گناه و تجاوز به حق بندگان خدا ميشوند يکي بدليل حرص و طعمي که به مال دنيا دارند زيرا خواهي نخواهي اگر مال و ثروت دنيا بر عوامل توليد و محتاج آن تقسيم گردد کمبودي حاصل ميشود. هميشه ثروت دنيا و غذاهائي که مورد احتياج افراد است از نياز انسانها کمتر است هر کس در جمع مال و ثروت خود را جلو بياندازد و بيشتر از ظرفيت زندگي خودش ثروت ذخيره کند، اجباراً اين جلو افتادگي و پيشرفتگي در مال و ثروت باعث عقب ماندگي ديگران ميشود ثروتمندان بدليل جمع مال وثروت تکبر پيدا مي کنند و خود را مالک ضعفا و فقرا ميدانند از آن طرف ضعفا و فقرا و عقب افتادگان که در خود احساس کمبودي مي کنند به عقده حقارت مبتلا ميشوند يا اين طور فکر مي کنند که چون ضعيف و ناتوان شده اند از قوت لايموت و مخارج مختصر شبانه روزي بيشتر حق ندارند و يا فکر مي کنند که ثروتمندان به دليل جمع مال و ثروت و کسب قدرت بر آنها حاکميت دارند و لازم است در اسارت و بردگي ثروتمندان و قدرتمندان باشد بر اساس همين تفکرات و خيالات به عقده حقارت مبتلا ميشوند يک حالت سوءظن و بدبيني نسبت به خدا و خلق خدا در آنها پيدا ميشود اين طور فکرمي کنند که خداوند آنها را آدم حساب نکرده و به آنها اعتناء نکرده است که مال و ثروت به آنها بدهد اين سوءظن به خدا مايه تخريب و تضييع حقوق الهي ميشود از اينکه سوءظن آنها را از دايره اطاعت خدا خارج مي کند و يا انسانهاي ثروتمند وقدرتمند اينطور فکر مي کنند که به دليل ثروت و قدرت حاکميت قانوني و طبيعي دارند فکر مي کنند که ضعفا و فقرا به دليل ضعف و ناداري بايستي در استثمار آنها باشند آنها با رنج وزحمت فراوان توليد کنند و مالک آنها و يا ثروتمندان شهر و روستا توليدات آنها را تصاحب نمايند لذا خداوند در دين مقدس اسلام و در بسياري از آيات قرآن ثروت طلبي وکوشش انسانها را در جمع مال و ثروت ملامت کرده وفرموده است در صورتي حق داريد هر جه بيشترتوليدات را بالا ببريد که آنچه را توليد مي کنيد در اختيار بندگان مستضعف و محتاج قرار دهيد و اگر هدف تان اين است که آنچه توليد مي کنيد در انبارها ذخيره نمائيد و ضعفا را در فقر و گرسنگي نگهداريد يک چنين ثروتي که از راه تضييع حقوق مردم پيدا شده است ماية هلاکت و نابودي شما مي گردد دين مقدس اسلام عقيده دارد که صرف مال و ثروت در راه خدمت به بندگان خدا ماية عزت وکرامت است و ماية نجات انسانها از هلاکت دنيا و آخرت ميشود وليکن توليد کردن و در انبارها ذخيره نمودن و انسانها را در دايره فقر و احتياج  حبس نمودن ماية بروز جنگ و تيرگي اوضاع و احوال مردم ميشود هر چند که آن مردم ثروتمند باشند زيرا علاوه بر ثروت نظام اجتماعي و امنيت لازم دارند و اين نظام اجتماعي و امنيت با اختلافات طبقاتي محو مي گردد و ماية بروز جنگ ميشود. پس هدف هاي مالي و مادي به شدت محکوم است مگر در شعاع رعايت حقوق انسانها .(کتاب اصلاح هدف ها)