معرفی شرایطی که باید مهیا شود تا دعاها مستجاب گردد.

نقش ائمه عليهم السلام در تعليمات دين و ايجاد دعاها و عبادت ها، پيدايش آگاهي در وجود انسانهاست تا آنها بدانند خداوند متعال در عالم خلقت در زمين و آسمان چه ذخائري براي آنها خلق کرده و نهفته است بر انسانها واجب و لازم است که : اولاٌ اين دعاها را بخوانند تا بدانند و بعد از خواندن و دانستن آنچه دانسته اند از پروردگار خود بخواهند که اين دانستن و خواستن شرط اول حرکت بسوي منابع ثروت و قدرت مي باشد و اما شرط دوم براي وصول به نعمت خدا و استفاده از آن نعمت ها عبارت است از پيدايش يک نظام کامل اللهي انساني در شعاع حکومت خدا و حکومت اولياء خدا. پيدايش يک چنين نظامي که در آن نظام تمامي انسانها در خط تعاون و همکاري قرار گيرند و بشريت در خط کمک به يکديگر باشند شرط اصلي و اساسي استجابت دعاها در ضمن عبادتها مي باشد زيرا انسانها با خواندن و دانستن دعاها منابع ثروت و نعمت خدا را از او مي خواهند و مطالبه مي کنند با خواندن و دانستن اين دعاها از خداوند متعال يک چنان زندگي و موفقيتي را مطالبه مي کنند که در آن رقم رنج و زحمت در حد صفر باشد و رقم موفقيت و بهره برداري تا بي نهايت بالا رود يعني هر انساني از بي نهايت ثروت و قدرت برخوردار باشد و هيچ وقت و هيچ زماني احساس محروميت نکند چنان باشد که آنچه مي خواهد بلافاصله بشود و آنچه مي شود در اختيار او قرار گيرد تمامي انسانها در هر جاي عالم هستند ناخودآگاه طالب يک چنين زندگي ايده آل هستند و براي وصول به آن تلاش وکوشش مي کند. پيدايش يک چنين زندگي متوقف بر اين است که تمامي انسانها در نظام کامل الهي و انساني قرار گيرند و هرکس در هر جا هست کمک ديگران و در خدمت ديگران باشد زيرا با پيدايش مزاحمت بين انسانها هيچ نعمتي از نعمت ها نعمت به حساب نمي آيد بلکه تمامي نعمت ها تبديل به نقمت مي شود نعمت و ثروت در اختيار انسانها در محيط ناامن و نامنظم مانند چاقي و فربهي آهوها در صحرا و جنگل مي باشد که هر چه بيشتر چاق و فربه باشند بيشتر در معرض خطرات حملات درندگان قرار مي گيرند آن چنان که بعد از صيد شدن، آرزو مي کند که اي کاش نبودند که اين طور در معرض حمله شير و پلنگ قرار مي گرفتند. انسانهاي ثروتمند و قدرتمند در زندگي دنيا و يا در يک زندگي منهاي امنيت کامل مانند همان آهوهاي چاق و فربه در صحرا و جنگل مي باشند که ثروت و قدرت بجز رنج و مصيبت چيزي براي آنها به بار نمي آورد از اين رو خداوند متعال به انسانها وعده داده است تا آنچه را خواسته اند در عالم آخرت به آنها بدهد زيرا عالم آخرت يک زندگي ايده آل توأم با نظام و آرامش است در آن زندگي تمامي انسانها در خط خدمت و کمک به يکديگر مي باشند نه در خط مزاحمت يکديگر. خداوند ميفرمايد: وانما توفون اجورکم يوم القيامه. يعني فقط اجر شما روز قيامت به شما مي رسد .(کتاب اصلاح هدف ها)