کیفیت نگاه انسان عاقل و با ایمان به زندگی

خداوند در طبيعت‌ در ابتداي‌ خلقت‌، انسان‌ را مجهز به‌ سرمايه‌ هاي‌ مادي‌ و معنوي‌ مي ‌كند، به‌ او فكر سالم‌ و زندگي‌ سالم‌ و فرزندان‌ سالم‌ و اجتماع‌ سالم‌ مي ‌دهد به‌ طوري‌ كه‌ در سنين‌ عقل‌ و دانش‌ سالهاي‌ سي‌ و چهل‌، انسان‌ خود را مجهز به‌ قدرتهاي‌ مادي‌ و معنوي‌ و اجتماعي‌ مي‌ بيند و در يك‌ زندگي‌ سالم‌ قرار مي ‌گيرد به‌ طوري‌ كه‌ احساس‌ مي ‌كند همه‌ چيز مال‌ اوست‌ و براي‌ او خلق‌ شده‌ است‌. زيرا قدرت‌ دارد از هرچيزي‌ بجا و به‌ موقع‌ استفاده‌ كند. در اين‌ حال‌ خداوند كم‌ كم‌ و به‌ تدريج‌ آنچه‌ را به‌ انسان‌ بخشيده‌ است‌، پس‌ مي‌ گيرد و انسان‌ را به‌ مرگ‌ تدريجي‌ مبتلا‌ مي ‌كند و به‌ سوي‌ پيري‌ و فرسودگي‌ مي‌ برد به‌ طوري‌ كه‌ در سن‌ هفتاد و هشتاد سالگي‌ مشاهده‌ مي‌ كند كه‌ خود او و زندگي‌ او پير شده‌ و مشرف‌ به‌ موت‌ است‌. هر چه‌ داشته‌ از كف‌ او رفته‌ و با ظهور علائم‌ مرگ‌ بساط‌ زندگي‌ او برچيده‌ مي ‌شود و خاتمه‌ پيدا مي ‌كند، چنان كه‌ گوئي‌ نبوده‌ است‌. شاعر عرب‌ مي‌گويد: دنيا دائما آنچه‌ را بخشيده‌ پس‌ مي‌ گيرد، كاش‌ از اول‌ بخيل‌ بود كه‌ چيزي‌ را نمي ‌بخشيد. در اين‌ مسير كه‌ سرمايه‌ هاي‌ زندگي‌ انسان‌  به‌ اراده‌ خدا در مسير طبيعت‌ و به‌ سوي‌ مرگ‌ مي‌ رود و مفهوم‌ سلامت‌ و بلا ظاهر مي ‌شود، چه‌ كساني‌ در بلا قرار مي‌ گيرند و چه‌ كساني‌ سالم‌ هستند و به‌ سوي‌ سلامتي‌ مي ‌روند و اين‌ بلا و سلامتي‌ آيا مربوط‌ به‌ عوامل‌ طبيعت‌ است‌ يا اين‌ كه‌ مربوط‌ به‌ فكر سالم‌ و عقل‌ سالم‌ است‌ كه‌ در نتيجه‌ آن‌ عقلا از بلاها و خطرات‌ بركنارند و سالم‌ مي‌ مانند وليكن‌ جهال سلامتي‌ خود را از دست‌ مي‌ دهند و سرمايه‌ هاي‌ زندگي‌ آنان‌ دستخوش‌ بلاها و حوادث‌ واقع‌ مي ‌شود. در اينجا است‌ كه‌ روي‌ حساب‌ دقيق‌ ارتباط‌ زندگي‌ دنيا به‌ آخرت‌ و يا زندگي‌ طبيعي‌ به‌ ماوراء طبيعت‌ معلوم‌ مي ‌شود. مشاهده‌ مي‌ كنيم‌ كه‌ انسان‌هاي‌ عاقل‌ از بلاها بركنار بوده‌ اند هر چند كه‌ مرده ‌اند و از دنيا رفته‌ اند ولي‌ انسان‌ هاي‌ جاهل‌ گرفتار مرگ‌ و مرض‌ شده‌ و زندگي‌ آنها آن‌ طرف‌ مرگ‌ و مرض‌ قرار گرفته‌ است‌. در واقع‌ دو برابر به‌ خسارت‌ و بلا مبتلا شده‌ اند. هم‌ سرمايه‌ زندگي‌ از كف‌ آنها رفته‌ و هم ‌اين‌ كه‌ به‌ محكوميت‌ و محروميت‌ مبتلا‌ شده‌ اند. يعني‌ در برابر هر رقم‌ سرمايه ‌اي‌ كه‌ از دست‌ داده ‌اند به دو رقم‌ بلا و مصيبت‌ مبتلا‌ شده‌ اند. يكي‌ محروميت‌ از نعمت ها و ديگر محكوميت‌ به‌ عذاب‌. خواهي‌ نخواهي‌ هر دو نفر انسان‌ عاقل‌ و جاهل‌ مي‌ ميرند و زندگي‌ دنياي‌ خود را از دست‌ مي ‌دهند و ليكن‌ انسان‌هاي‌ عاقل‌ با ايمان‌ كه‌ به‌ نور عقل‌ خود زندگي‌ آخرت‌ را مي ‌بينند و مي‌ دانند و مشاهده‌ مي‌ كنند كه‌ دنيا راهي‌ است‌ به‌ سوي‌ آخرت‌، برنامه‌ هاي‌ زندگي‌ خود را طوري‌ ترتيب‌ مي ‌دهند كه‌ در برابر هر نعمتي‌ كه‌ رها كنند و در برابر هر يك‌ رقم‌ سرمايه ‌اي‌ كه‌ از دست‌ مي‌ دهند، چندين‌ برابر در زندگي‌ آخرت‌ به‌ سوي‌ آنها برمي ‌گردد در واقع‌ سرمايه ‌هاي‌ زندگي‌ آنها مانند بذر نهالي‌ است‌ كه‌ در راه‌ پيدايش‌ سعادت‌ آخرت‌ كاشته‌ شده‌ و طوري‌ است‌ كه‌ همه‌ اين ها در زندگي‌ آخرت‌ محصول‌ مي ‌دهد و چندين‌ هزار برابر تا بي ‌نهايت‌ به‌ آنها برمي ‌گردد. زيرا آنها مال‌ خود را در راه‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ و پرورش‌ اجتماع‌ در مسير دين‌ خدا بذل‌ كرده‌ اند همه‌ اين ها در زندگي‌ آخرت‌ محصول‌ مي‌ دهد. حوزه‌ دين‌ خدا و مكتب‌ ايماني‌ و انساني‌ مانند زمين‌ مرغوب‌ كشاورزي‌ است‌ كه‌ آنچه‌ را به‌ او بسپارند سبز مي‌ كند و با چندين‌ هزار برابر محصول‌ برمي‌ گرداند و عمري‌ كه‌ در اين‌ راه‌ صرف‌ شده‌ به‌ ابديت‌ منتهي‌ مي ‌شود. نعمت‌هاي‌ محدود و سرمايه ‌هاي‌ كم‌ زندگي‌ دنيا كه‌ در راه‌ دين‌ خدا صرف‌ شده‌، انسان‌ را به‌ ثروت‌ نامحدود و نعمتهاي‌ نامتناهي‌ متصل‌ مي‌ گرداند. همين‌ طور در برابر هر رقمي‌ از ارقام‌ زندگي‌ محصول‌ مشابه‌ آن‌ در زندگي‌ آخرت‌ به‌ دست‌ مي ‌آيد و در واقع‌ زندگي‌ انسان‌ مومن‌ مانند سرمايه‌ تجارتي‌ و يا كشاورزي‌ است‌ كه‌ مي ‌رود و چندين‌ برابر مي‌ شود و در نتيجه‌ از دنياي‌ او آخرت‌ به‌ وجود مي‌ آيد. براي‌ چنين‌ انساني‌ بلا و مصيبت‌ مفهومي‌ ندارد زيرا بلا به‌ معناي‌ از دست‌ دادن‌ سرمايه‌ موجود است‌ مانند كسي‌ كه‌ پول‌ او را دزديده ‌اند. وليكن‌ سرمايه‌ مومن‌ در راه‌ توليد از دست‌ مي ‌رود ولي‌ چندين‌ برابر مي ‌شود. انسان‌ جاهل‌ و كافر كه‌ نمي ‌تواند آينده‌ خود را بشناسد و براي‌ آينده‌ تصميم‌ بگيرد زيرا فكر او فقط‌ زندگي‌ دنيا را مي ‌بيند و موفقيت‌ خود را در همين‌ زندگي‌ دنيا مي‌ داند. زندگي‌ خود را طوري‌ ترتيب‌ مي ‌دهد كه‌ سرمايه‌ عمر او و مال‌ او در همين‌ دنيا برود و برگردد. قهرا ميدان‌ زندگي‌ دنيا يك‌ چنين‌ وسعتي‌ ندارد كه‌ سرمايه ‌هاي‌ انسان‌ را پيش‌ از مرگ‌ به‌ خود او برگرداند، آنچه‌ دارد از دست‌ مي ‌رود و برگشت‌ ندارد و گاهي‌ ثروت‌ و قدرت‌ خود را در راه‌ ظلم‌ به‌ مردم‌ و گناه‌ و معصيت‌ خرج‌ مي‌ كند و در برابر هريك‌ رقم‌ كه‌ در اين‌ راه‌ از دست‌ مي‌ دهد، دو رقم‌ عذاب‌ و مصيبت‌ به‌ او برمي‌ گردد يكي‌ محروميت‌ و ديگري‌ محكوميت‌. پس‌ كافر و جاهل‌ دائم‌ در مسير بلا و مصيبت‌ است‌ و هر چه‌ عذاب‌ و بدبختي‌ هست‌ عاقبت‌ متوجه‌ او مي ‌شود. خداوند مي ‌فرمايد: ان‌ الانسان‌ لفي‌ خسر الا الذين‌ آمنوو عملوالصالحات‌ و تواصوبالحق‌ و تواصو بالصبر. (کتاب شجره طوبی)