حکومت امام زمان عج حکومت بر زمین و زمان است یعنی چه؟

آن بزرگوار با استفاده از قدرت الهي حكومت جهاني تشكيل مي‏دهد. از آن حكومت جهاني در آيات قرآن تعبير به فتح اكبر شده، يعني فتح زمين‏ و زمان. فتح زمين به معناي تسلط بر تمام كرة زمين ‏و انسان‏هايي كه در گوشه و كنار دنيا زندگي مي‏كنند. فتح زمان هم به معناي تسلط بر تاريخ و رجعت دادن اموات به زندگي و حكومت بر آنها. در اين رابطه مولي ع به كميل‏ ابن زياد مي‏گويد: يا كميل لابد لما ضيكم من اوبه و لا بد لنا فيهم من غلبه *يعني اي كميل‏ چاره‏ اي نيست جز اينكه تمام گذشتگان تاريخ يعني اموات به زندگي برگردند و ما آل محمد ص بر آنها غلبه كنيم. پس حكومت آن حضرت، حكومت بر زمين‏ و زمان است، به اين مناسبت آن حضرت را صاحب الزمان مي ‏نامند. يعني همان طور كه مالك انسان‏هاي زمين‏ است مالك انسان‏هاي زمان هم خواهد بود و معناي مالكيت زمان، مالكيت بر انسان‏هاي زمان است، يعني مالكيت بر انسان‏هايي كه از دنيا رفته ‏اند و حضرت آنها را به زندگي برمي‏گرداند و نيك و بد را به سزاي اعمال مي‏رساند. گفته‏اند كه اين گورستان ‏ها مانند بيمارستان‏ هايي است كه انسان‏ها به مرض مرگ مبتلا شده ‏اند، در انتظار دكتري كه بيايد و آنها را شفا بدهد و به حيات برگرداند. او از يك طرف به مناسبت قدرتي كه محيط به كائنات است كوه قاف ناميده شده. گفته‏ اند كوهي مشرف به دنيا. مردم خيال كرده ‏اند كه كوه قاف مانند كوه‏هاي روي زمين‏ است با اينكه در كره زمين يك چنين كوهي وجود ندارد كه محيط به كرة زمين باشد. كوه‏ها هر چند خيلي بزرگ و برافراشته باشد بازهم در برابركرة زمين قطعه سنگ كوچكي بيشتر به حساب نمي‏آيد. مردم خيال كرده ‏اند اِشراف به دنيا در تعريف كوه قاف يعني اِشراف به كرة زمين و بعد تعجب كرده ‏اند كه چطور ممكن است يك چنين كوهي در كرة زمين باشد با اينكه ائمه كوه‏ها را به دو معنا تفسير كرده‏ اند. يكي كوه‏ هاي كرة زمين و ديگري كوه‏ هاي قدرت كه محيط به زمين‏ و زمان است. منظور از كوه قاف كوه قدرت است كه همان قدرت تكويني و ولايت تكويني امام زمان باشد. ايشان از نظر ولايت تكويني آنچنان محيط و مسلطند كه همه كائنات در اختيار ايشان هستند، به امر و فرمان او حركت مي‏كنند. از اين نظر كه يك چنين قدرتِ محيط و مسلط است، آن حضرت را به عنوان كوه قاف معرفي كرده‏ اند و خداوند در سوره قاف اين كوه قاف را كه حضرت قائم است همراه قرآن مجيد ذكر كرده ‏اند و به هر دو، قسم خورده‏اند. ق  والقرآن المجيد* يعني قسم به كوه قاف و اين قرآن كه اين كوه قاف و قرآن مجيد دو يادگار پيغمبر اسلام است تا روزي كه زمين و زمان به دست آنها فتح شود. پس آن حضرت را از نظر اين كه يك قدرت محيط و مسلط بر كائنات است به عنوان كوه قاف معرفي كرده ‏اند. از همان ابتداي تاريخ، مردم را در مسير زندگي نويد داده ‏اند كه بايد خود را به پاي كوه قاف برسانيد تا به زندگي ايده ‏آل برسيد (تفسیر سوره اسری جلد یک)