گزیده‌های صوتی

1 - قرآن را بفهميم - دانلود

2 - تمام آياتي که خداوند وعده ي بهشت و زندگي جاويد داده است در واقع آيات مربوط به قيام امام زمان ع است - دانلود

3 - دوره حكومت امام زمان عج دوره حكومت ائمه ع است - دانلود

4 - استخاره يا استشاره - دانلود

5 - شرايط ظهور - دانلود

6 - فرهنگ امام شناسي - دانلود

7 - وضعيت كفار بعد از ظهور همان وضعيت جهنمي است - دانلود

8 - وظيفه ثروتمندان جامعه اسلامي - دانلود

9 - حرم زماني - حرم مكاني - دانلود

10 - موجوديت انسان - دانلود

11- شرط ورود به بهشت - دانلود

12- حق وطن بر انسان - دانلود

13 - فرار از جهنم و سرعت به سمت بهشت - دانلود

14 - امام زمان عج دين جديد مي آورد يعني چه؟ - دانلود

15 - شناخت حكومت از اصول دين است - دانلود

16 - علت خلود در جهنم - دانلود

17 - ضالين در قران چه كساني هستند؟ - دانلود

18 - خداوند متعال كبريتي هم براي جهنم نمي زند - دانلود

19 - دين براي همه اهميت دارد - دانلود

20 - خلقت آسمان و زمين در شش روز به چه معناست؟ - دانلود

21 - تَعْرُ‌جُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ‌وحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ‌هُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ يعني چه؟ - دانلود

22 - نار حاميه چيست؟ - دانلود

23 - وضعيت انسانهاي كامل در زندگي دنيا چگونه است؟ - دانلود

24 - صداي شيطان و شيطنت به چه معناست؟ - دانلود

25 - ليل و نهار در قرآن يعني چه؟ - دانلود

26 - مفهوم واقعي ثارالله - دانلود

27 - رحمت واسعه الهي چيست؟ - دانلود

28 - ماه رمضان ، حرم خدا - دانلود

29 - ماه رمضان و تحول - دانلود

30 - توصيه علي ع به سلمان - دانلود

31 - حق واقعي پيامبر ص بر امت - دانلود

32 - ايران ، كرسي سلطنت امام زمان عج است - دانلود

33 - كلمه ي آيات شيطاني بيشترين دليل محكوميت كفار است - دانلود

34 - معرفت , علم به وجود خدا نيست , احساس وجود خداست - دانلود

35 - چرا قيام امام زمان عج قيامت است؟ - دانلود

36 - نزديكترين علامت ظهور - دانلود

37 - امام زمان عج چگونه دنيا را تسخير ميكند؟ - دانلود

38 - داستان واقعي حيات ابدي حضرت عيسي ع و همراه بودن ايشان با امام زمان عج؟ - دانلود

39 - معناي واقعي اذا الشمس كورت و اذالنجوم انكدرت چيست؟ - دانلود

40 - چرا بعد از ظهور آن حضرت، در توبه بسته مي‌شود؟ - دانلود

41 - اولين کاري که امام زمان عج بعد از ظهور مي کند چيست؟ - دانلود

42 - کيفيت ارتباط امام زمان با انسانها هنگام ظهور - دانلود

43 - صراط مستقيم راه زندگي است - دانلود

44 - هر انساني يك شجره است - دانلود

45 - حركت انسان بسوي بهشت يا جهنم اجباري است - دانلود

46 - انسان فقط در انتخاب بهشت يا جهنم مختار است - دانلود

47 - خداوند مُبدع خلق است نه مَبداء خلايق - دانلود

48 - خلايق اثر ارادي خداوند است نه اثر ذاتي - دانلود

49 - شنيدن صداي خدا با صداي علي ع در شب معراج بوسيله پيامبر ص به چه معناست؟ - دانلود

50 - اهمين نقش مادر در تربيت فرزند - دانلود

51 - کيفيت اطاعت از پدر و مادر - دانلود

52 - آداب حضور در مسجد - دانلود

53 - دنيا محل دوره ديدن براي زندگي كردن است، نه محل زندگي كردن - دانلود

54 - ارزش تعليم و تعلم در اسلام - دانلود

55 - فرق شعار و شعور - دانلود

56 - دين اسلام به رهبري ائمه اطهار ع درس و دانشگاه است - دانلود

57 - رابطه عدد و بينهايت - دانلود

58 - قرآن و دعاها خودشان دليل خودشان هستند - دانلود

59 - آيا مرگ و مرض ها به دست ماست يا به دست خدا - دانلود

60 - خلقت آني است و تربيت تدريجي - دانلود

61 - تمام آزادي هاي عالم نتيجه مستقيم عاشوراست - دانلود

62 - انسان در وجود خود سه اصل نامتناهي است. دانلود

63 - خداوند متعال نامتناهي است يعني چه؟ دانلود

64 - دليل ايجاد تفاوتها و ضد و نقيض ها حرکت و جهش در انسانهاست - دانلود

65 - عدالت کامل خداوند در آخرت قابل ظهور است. دانلود

66 - تمام صنايع عالم ترکيبي است. دانلود

67 - ابزار ثروت انسان علم است. دانلود

68 - معراج پيامبر هم تکاملي است هم انتقالي - دانلود

69 - زندگي هميشه مزه دارد, هيچوقت تلخ نميشود - دانلود

70 - در تکامل آنچه غايب است کشف ميشود (غيب و شهود) - دانلود

71 - اسلام دين حقايق علمي است. دانلود

72 - روز قيامت روز تاويل است. دانلود

73 - تفاوت سحر و جادو با معجزه - دانلود

74 - تنها سرمايه انسان در خط باريک تکامل (از موي باريکتر و از شمشير برنده تر) تسليم است. دانلود

75 - بزرگترين فلسفه وجود دين چيست؟ دانلود

76 - انسان شاهکار عالم خلقت است. دانلود

77 - سعد و نحس ايام مربوط به اعمال ماست. دانلود

78 - خدا مومن را بخاطر گناه جريمه ميکند ولي گناه کافر را منتظر نتيجه قهري آن (جهنم) ميگذارد. دانلود

79 - مصيبتهاي مومنين نتيجه هاي آخرتي بسياري براي آنها دارد. دانلود

80 - ما مكلف به انجام وظايف هستيم. دانلود

81 - معناي «جنات عدن تجري من تحتها الانهار» چيست؟ دانلود

82 - توسل به امام حسين ع شفا دهنده است نه تربت او - دانلود

83 - معناي دقيق فطرت چيست؟ - دانلود

84 - شرح اين فراز از خطب? حضرت زهرا س «وَانحَلََت عُقَدُ الکُفرِ وَ الشِّقاق» - دانلود

85 - آيا افرادي که در خواب مي بينيم واقعي هستند؟ - دانلود

86 - تنازع بقا يا تعاون بقا؟ - دانلود

87 - روح چه کيفيتي دارد؟ - دانلود

88 - رمز اجابت دعاها ظهور امام زمان عج است. دانلود

89 - در دين اسلام عبادت بعد از علم درست است. دانلود

90 - تفاوت بين چهارده معصوم ع و پيامبران و علماء چيست؟ دانلود

91 - حروف مقطعه در قرآن به چه چيزي اشاره ميکند؟ دانلود

92 - ولايت تکويني و تشريعي ائمه به چه معناست؟ دانلود

93 - لقد جائکم رسول من انفسکم به چه معناست؟ دانلود

94 - در دين اسلام اصول دين اجتهادي است نه تقليدي - دانلود

95 - لون غير مصبوغ چيست - دانلود

96 - راه بهشت راه علم است - دانلود

97 - فرق حافظ با سعدي از ديدگاه استاد - دانلود

98 - هر انساني دو تولد دارد - دانلود

99 - آيا بين انسان و خدا فاصله وجود دارد؟ - دانلود

100 - مدينه فاضله چگونه شهري است؟ - دانلود

101 - معناي انتقام گيري ائمه ع از کفار چيست؟ - دانلود

102 - وضعيت کفار در جکومت امام زمان عج - دانلود

103 - در زندگي آخرتي محوريت با خانمهاست - دانلود

104 - آخرت يعني چه؟ - دانلود

105 - معناي مسجدالحرام و مسجدالاقصي در معراج پيامبر ص) - دانلود

106 - تفاوت ماموريت پيامبر ص با علي ع چيست؟ - دانلود

107 - آخر زندگي جايي است که کامل شود نه اينکه تمام شود. دانلود

108 - يکي از علامتهاي نزديک قيامت - دانلود

109 - مصيبت دين ما اين است که حقايق مکتوم مانده - دانلود

110 - معناي واقعي دنيا چيست؟ - دانلود

111 - مالكيت در اسلام به معناي مديريت است نه تصرف دلبخواهي - دانلود

112 - حقوق انسان چيست؟ دانلود

113 - خلاء از ماده ممکن است ولي خلاء از وجود خدا و روح ممکن نيست - دانلود

114 - رکود مال در اسلام حرام ست - دانلود

115 - حکومت امام زمان عج با صنايع اعجازي اداره ميشود نه صنايع طبيعي - دانلود

116 - در اسلام زمين خالي قابل فروش نيست - دانلود

117 - تقويم ايراني بهترين و طبيعي ترين تقويم است - دانلود

118 - مرگ چيزي جز خواب نيست. - دانلود

119 - دليل اينكه كفار راه برگشت ندارند چيست؟ - دانلود

120 - معناي دقيق زنگي چيست؟ - دانلود

121 - متعبد و متقلد در دين اسلام مانند کارگران خدا هستند - دانلود

122 - حضرت زهرا س از ريشه عالم و آدم سخن گفته است. - دانلود

123 - شرح اين فراز از خطب? حضرت زهرا (س): وَ اُمَناءُ اللهِ عَلي اَنفُسِکُم. - دانلود

124 - آيه: «فتبارک الله احسن الخالقين» چه زماني مصداق پيدا ميکند؟ - دانلود

125 - دليل غيبت امام زمان چيست؟ - دانلود

126 - زندگي بهشتي در صورت تسليم و اطاعت براي ما ممکن است. - دانلود

127 - دين بصورت علمي مطلوب است نه افسانه اي - دانلود

128 - هر چيزي در اثر حرکت آثار خودش را ظاهر مي کند - دانلود

129 - در چه صورتي انسان حق حيات دارد - دانلود

130 - چرا خداوند پيغمبران را به معجزه مجهز کرده است؟ - دانلود

131 - کيفيت آموزش در حکومت امام زمان عج چگونه است؟ - دانلود

132 - عامل معجزه چيست؟ - دانلود

133 - وضعيت انسان در قيامت - دانلود

134 - آيا علومي که در اين دنيا فراميگيريم در آخرت برايمان سودمند است؟ - دانلود

135 - تنها انتظار خداوند متعال از ما در زندگي دنيا چيست؟ - دانلود

136 - چرا خداوند در اين دنيا به انسانها مهلت ميدهد؟ - دانلود

137 - راه کسب علوم غير طبيعي از جمله تعبير خواب چيست؟ - دانلود

138 - موعود الامم به چه معناست؟ - دانلود

139 - دليل سازش ائمه ع با خلفاي زمان و شهادت ايشان به دست آنها چه بود؟ - دانلود

140 - بزرگترين مانع ظهور , فکر مردم است - دانلود

141 - تو براي اين خلق نشدي که دنبال آب و نان باشي - دانلود

142 - براي پناه بردن به خدا, آخرين چيزي که انسان بايد از آن فرار کند چيست؟ - دانلود

143 - توصيفي از علم و رحمت بينهايت ائمه ع - دانلود

144 - كسب علوم الهي در اين دنيا، محروميتهاي ما را در آخرت كمتر مي كند - دانلود

145 - وعده هايي كه خدا در قرآن به انسان داده چگونه تحقق پيدا ميكند؟ - دانلود

146 - معناي مشيت خداوند متعال چيست؟ - دانلود

147 - لازمه ظهور امام زمان عج ، استيصال جهاني بشريت است - دانلود

148 - انسان در تربيت, خدا را معطل ميکند - دانلود

149 - آيا خانه هاي بهشتي مانند همين خانه هاي دنيايي است؟ - دانلود

150 - فقط انسانهايي که اهليت دارند ميتوانند از جيب خدا بينهايت برداشت کنند - دانلود

151 - معناي واقعي شيطان چيست؟ - دانلود

152 - مرگ و مرض در زندگي دنيا به دست خود انسانها و به دليل جهلشان واقع ميشود - دانلود

153 - تربيت هم مانند خلقت از نوع ساخت و سازندگي است - دانلود

154 - ارزش بيت به اهل بيت است - دانلود

155 - هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون - دانلود

156 - دين اسلام فقط درس و علم است نه تقليد و عبادت - دانلود

157 - غفلت از دين مساوي است با محروميت - دانلود

158 - سخنراني امام حسين ع قبل از حركت از مدينه - دانلود

159 - وابستگي انسانها به ائمه ع تنها راه نجات است - دانلود

160 - تنها وظيفه ما در زندگي آخرتي - دانلود

161 - آيا هدايت و رهبري ائمه ع تنها منحصر به زندگي دنياست؟ - دانلود

162 - منظور از جابلقا و جابلسا در کلام امام حسين ع در روز عاشورا - دانلود

163 - کيفيت مَرکَبهاي طي الارض و طي السماء - دانلود

164 - معناي حقيقي سجده فرشتگان بر آدم چيست؟ - دانلود

165 - چرا امام زمان غيبت اختيار كرده است؟ - دانلود

166 - كدام درخت بود كه آدم و حوا از ميوه آن خوردند؟ - دانلود

167 - فرق انسانهايي كه در خط ولايت ائمه ع هستند با كساني كه در اين خط نيستند چيست؟ - دانلود

168 - از جمله قوانين حتمي خداوند متعال، حركت انسان بسوي زندگي آينده و ابديت او ميباشد - دانلود

169 - توضيح يعرف الاشياء باضدادها - دانلود

170 - معناي دقيق ولايت - دانلود

171 - بزرگترين مانع انسانها در طول تاريخ براي وصول به زندگي بهشتي، حسادت بوده است - دانلود

172 - ولايت فقيه يعني چه؟ - دانلود

173 - هميشه زندگي كفار رو به قهقرا ميرود - دانلود

174 - ائمه ع دو ماموريت دارند - دانلود

175 - انسان فقط در شهر وجود خدا به آرامش ميرسد - دانلود

176 - منظور از نباء عظيم در قرآن چيست؟ - دانلود

177 - مهريه حقيقي خانمها چيست؟ - دانلود

178 - تنها راه جلب محبت ، خدمت است - دانلود

179 - معناي "آتو الزكوه" چيست؟ - دانلود

180 - "ضالين" و "مغضوب عليهم" چه كساني هستند؟ - دانلود

181 - رابطه پيامبر ص با خدا يک رابطه ارادي است نه طبيعي - دانلود

182 - كيفيت رابطه روح با ماده - دانلود

183 - متباين يعني چه؟ - دانلود

184 - تنها چيزي که انسان را به طبيعت وارد مي کند، تفکر و تعقل است - دانلود

185 -ذات از ذات جدا نيست - دانلود

186 -يدالله فوق ايديهم يعني چه؟ - دانلود

187 -فايده علم و تفكر چيست؟ - دانلود

188 - در حکومت الهي، حسب و نسب مطرح نيست - دانلود

189 - تنها سرماي? مفيد براي زندگي آخرتي، عقل و ايمان است - دانلود

190 - کلامُ الملوک، ملوکُ الکلام - دانلود

191 - دليل ختم نبوت چيست؟ - دانلود

192 - ثروت انسان بايد در راه کسب علم صرف شود - دانلود

193 - معناي دقيق حديث " من مات و لم يعرف امام زمانه ..." - دانلود

194 - اهميت تفقه در اسلام - دانلود

195 - عاشورا يکي از عجيب ترين دانشگاههاي تاريخ است - دانلود

196 - معناي حديث "ان مدينه العلم و علي بابها" - دانلود

197 - معناي اهدنا الصراط المستقيم چيست؟ - دانلود

198 - بزرگترين فلسفه دين چيست؟ - دانلود

199 - موجوديت حيوانات در زندگي آخرتي به چه صورتي است؟ - دانلود

200 - فرق ائمه ع با ساير انسانها چيست؟ - دانلود

201 - نامتناهي يعني چه؟ - دانلود

202 - منظور از برزخ چيست؟ - دانلود

203 - منظور از برتري قوم يهود بر عالميان که در قرآن به آن اشاره شده چيست؟ - دانلود

204 - معناي کلمه الله چيست؟ - دانلود

205 - فرق روزه با ديگر اعمال واجب در تقويت خلوص چيست؟ - دانلود

206 - حکمت وجوب حج چيست؟ - دانلود

207 - عدالت اجتماعي چه فوايدي دارد؟ - دانلود

208 - حقيقت امامت چيست؟ - دانلود

209 - معناي دقيق برهان - دانلود

210 - ايمان دواي درد شرك است - دانلود

211 - حکمت قرباني کردن و رمي جمرات در مراسم حج - دانلود

212 - معناي دقيق " لا اکراه في الدين" - دانلود

213 - حکمت خواندن نماز - دانلود

214 - حكمت پرداخت زكات - دانلود

215 - وضعيت ظالم و مظلوم در آخرت - دانلود

216 - قانون كار و تقسيم حقوق از نظر اسلام - دانلود

217 - خداوند نه واحد عددي است نه واحد مبدئي - دانلود

218 - چرا روح با وجود نامتناهي بودن، محدود به وجود خداست؟ - دانلود

219 - حکمت امر به معروف و نهي از منکر چيست؟ - دانلود

220 - كيفيت رابطه انسان با خدا - دانلود

221 - تمام خاصيتها در اثر تركيب بروز پيدا مي‏كند - دانلود

222 - اصول در لباس فروع ظهور پيدا ميكند - دانلود

223 - تعريف دقيق مكان و زمان - دانلود

224 - كيفيت مجردات - دانلود

225 - واحد عددي چيست؟ - دانلود

پرسش و پاسخ1 دانلود - پرسش و پاسخ2 دانلود